Saturday, October 8, 2011

Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris

PENGAJARAN SAINS DAN MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS
(Menjawab soalan drp Wartawan Berita Harian)

Sebahagian kecil sahaja drp SJ (soal-jawab) ini dipetik dan disiarkan di dalam Berita Harian, Jumaat 19 Ogos 2011.


Soalan Wartawan 1 (SW1). PAGE mendesak supaya Kementerian Pelajaran membenarkan atau memberi hak kepada PIBG menentukan sama ada sekolah mereka mahu melaksanakan semula PPSMI atau sebaliknya. Apa pendapat Prof ?

Jawaban Shaharir 1 (JS1). PIBG ditubuhkan untuk memajukan pendidikan sekolah mengikut dasar yang ditetapkan oleh kerajaan, bukan menentukan dasar pendidikan khususnya dasar bahasa pengantar atau kurikulum. PAGE sengaja menimbulkan soalan ini sekarang semata-mata sebagai helah bermadah sahaja kerana kecitaannya dan kecintaannya kepada bahasa Inggeris kini nampaknya sedikit mendung sahaja. Keghairahan sebenarnya ialah memastikan semua sekolah (hingga ke universiti) menggunakan bahasa Inggeris sahaja. Padanya bahasa Inggeris adalah bahasa penyelamat pendidikan umat Malaysia, bahkan cara mereka mengabui mata orang awam pun seolah-olah bahasa Inggeris adalah penyelamat pendidikan umat dunia! Dengan hati-budinya yang terserkap dan terpasung itulah, PAGE malah memalu gong “bahasa Inggeris bahasa perpaduan bangsa”. Sekarang mereka ini nampaknya bersiasah menggunakan “hak asasi manusia”, “hak bahasa ibunda”, dan sebagainya untuk mencapai impian komprador-nya sahaja dengan harapan jika kerajaan juga terperangkap hati-budinya lalu mengizinkan PIPG menentukan dasar bahasa, maka mudahlah akhirnya semua sekolah berjaya dInggeriskan juga sama seperti yang sudah berlaku di banyak buah negara bekas jajahan yang merdeka seperti idolanya Singapura, dan yang dipengapnya Timor Leste, Papua Niugini, Filipina, India dan negara-negara di Afrika yang pemimpinnya berabok Inggeris itu. Semasa PPSMI dipaksa ke atas semua sekolah dahulu, PAGE tidak bersuara seperti ini, malah tidak pun bersetuju membenarkan pelaksanaan PPSMI ditentukan oleh PIBG kerana itu bertentangan dengan jiwa keInggerisannya.


SW2.Ada ibu bapa atau pensyarah berhujah bahawa ada beribu-ribu pelajar menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa ibunda dan mereka mahu PPSMI dilakukan semula dalam bahasa Inggeris. Boleh Prof komen ?


JS2. Betul di Malaysia ini, ada beribu-ribu ibu bapa yang memang menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa ibundanya, walau pun segi etnik, darahnya atau DNA-nya mereka ini buka berketurunan Inggeris. Mereka ini ular sekerat belut sekerat. Ini perkara biasa yang berlaku di seluruh dunia terhadap rakyat di negara-negara yang pernah dijajah. Negara yang pernah dijajah Sepanyol menjadikan seperatusan rakyat negara itu mendokong bahasa sepanyol sebagai bahasa ibundanya, negara yang terjajah Perancis pun begitu,…. dan Malaysia dengan Inggerisnya, Timor Leste dengan bahasa Portugisnya, dan Papua Niugini dengan Inggeris. Pemimpin dan para cendekiawan Negara ini tentunya terlepas dripada hati-budinya bahawa makna kemerdekaan sesebuah negara daripada penjajahnya, sebahagian yang tidak boleh diremehkan, ialah pemerdekaan sistem pendidikan daripada penjajah itu dengan tujuan memerdekakan hati-budi (minda) rakyat terbanyak negaranya itu, khususnya meminimumkan golongan cendekiawan yang tidak berjiwa negara-bangsanya yang diistilahkan sebagai jiwa terpasung atau jiwa komprador. Sukarlah untuk tidak meletakkan PAGE dalam tergolong cendekiawan ini. Golongan yang menuntut aliran Inggeris untuk pelajar berbahasa ibunda Inggeris di Malaysia seperti PAGE ini patut melihat sistem pendidikan di Eropah dan di Amerika Syarikat (AS). Di AS, umpamanya ada seperatusan rakyatnya yang bahasa ibundanya bahasa Sepanyol (bahasa kedua terbesar di dunia selepas Inggeris dan diramalkan akan mengatasi Inggeris tidak lama lagi) sedangkan sekolah kebangsaan (dan pengajian tinggi) AS tetap bahasa Inggeris (bahasa rasmi AS). Tuntutan rakyatnya yang berbahasa ibunda Sepanyol supaya menjadikan bahasa Sepanyol sebagai bahasa rasmi kedua AS (oleh itu perlu diwujudkan sekolah aliran Sepanyol) sering juga berkumandang! Namun apa yang dilakukan dan diizinkan di sekolah rendah di AS ialah sekolah yang ada pelajar berbahasa ibunda Sepanyol yang mencukupi diberi segala kemudahan pelajar itu belajar dalam bahasa ibundanya itu bagi menguasai ilmu di peringkat sekolah rendah, dan pada masa yang sama memberi pendidikan bahasa kebangsaan AS (bahasa Inggeris) bagi persediaan belajar sepenuhnya dalam bahasa Inggeris di peringkat sekolah Menengah dan seterusnya. Begitulah halnya di negara-negara di Eropah yang sedang dijadikan projek rintis seperti di Jerman (bahasa rasmi Negara, Jerman) dengan bahasa Turki sebagai bahasa perantaraan sementara di sekolah rendah untuk pelajar berbahasa ibunda Turki, dan di Perancis (bahasa rasmi negara, Perancis) dengan bahasa Arab sebagai bahasa perantaraan sementara di sekolah rendah untuk pelajar berbahasa ibunda Arab. PAGE sepatutnya menuntut sistem pendidikan sepeti di negara-negara maju ini, bukannya menuntut menyingkirkan bahasa kebangsaan negaranya daripada menjadi sistem pendidikan yang dominan di mana-mana peringkat pendidikan pun. Pendeknya, PPSMI tidak wajar dituntut oleh PAGE (atau sesiapa pun rakyat Malaysia) supaya dihidupkan kembali walaupun khusus untuk sekolah bagi pelajar berbahasa ibundanya Inggeris. Mereka sepatutnya menuntut kelonggaran bahasa ibunda di peringkat sekolah rendah/dasar sahaja seperti di negara-negara maju itu.


SW3. Apa pula nasib pelajar etnik Iban, Kadazan, Orang Asli dan lain-lain yang bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa kedua kerana hanya dituturkan di sekolah ? Adakah Prof berpendapat mereka juga dinafikan hak untuk belajar dalam bahasa ibunda selepas Sains dan Matematik diajar dalam bahasa Melayu ?


JS3. Kemusykilan atau persoalan ini ditimbulkan oleh orang yang (sengaja) tidak faham makna bahasa Melayu. Indonesia ada ribuan kumpulan etniknya tetapi mereka tetap memilih hanya satu kumpulan etniknya sahaja untuk dijadikan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, dan bahasa utama sistem pendidikannya, tanpa rungutan apa-apa termasuk dari suku kaum Jawa yang begitu ramai (hampir separuh penduduk Indonesia daripada suku kaum Jawa). Ini tidak menghairankan kerana semua bahasa etnik di tenggara Asia ini, selain daripada bahasa negrito, suku kaum tiongkok, Hindia, Indo-China (tidak termasuk suku kaum Campa dan Patani), adalah satu rumpun bahasa sahaja yang dikenali sebagai bahasa Austronesia (sempena nama negara asal sarjana etnografi berkenaa), atau lebih kena lagi Malayonesia, atau Malayo-Polinesia. Ada teori yang menegaskan bahasa Melayu asli ialah daripada bahasa orang asli Formosa/Taiwan, Melayu Formosa/Taiwan (yang sudah hampir pupus sejak tentera Chiang Kai Shek lari daripada Mao Tze Tong dahulu dan menjadikan tempat pelariannya dan seterusnya menjadikan pulau itu negara barunya, Taiwan), dan teori yang satu lagi ialah bahasa Melayu asli ialah bahasa-bahasa di Borneo khasnya bahasa Iban. Oleh itu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persekolahan/pendidikan, atau bahasa ilmu bagi setiap suku kaum berbahasa Austronesia di Asia Tenggara ini adalah suatu suatu yang amat wajar sekali kerana bahasa Melayu adalah bahasa mereka juga, bahasa lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa diplomatik dan bahasa ilmu mereka sejak awal masihi lagi hinggalah status ini hilang sejak abad ke-19 M sahaja bahana penjajahan. Nasib baiknya bahasa ini bangkit semula menerusi pembentukan negara-bangsa baru Indonesia, dan sedikit sebanyaknya sehingga alaf ini oleh Malaysia sebelum bangkitnya cendekiawan dan pemimpin komprador baru menerusi projek PPSMI itu. Tegasnya, bahasa Melayu bukanlah bahasa asing kepada setiap suku kaum yang disebut di dalam soalan di atas, sebaliknya itulah bahasa yang paling dekat dengan jiwa mereka selepas bahasa suku kaumnya sendiri. Bahasa Inggeris tiada kena mengena dengan jiwa sukunkaum ini dan oleh itu pelaksanaan PPSMI kepada suku kaum ini adalah suatu bentuk kezaliman!


SW4. Ekonomi Indonesia berkembang pesat sekarang dan penggunaan bahasa Melayu secara meluas di sekolah negara ini mungkin membawa kepada penggunaan lebih meluas dalam sektor perniagaan di Malayaia. Adakah Prof melihat trend ekonomi Indonesia ini memberi faedah dalam jangka panjang kepada pembangunan bahasa Melayu ?


JS4. Trend perkembangan ekonomi di Indonesia memang suatu yang amat positif. Dalam tahun 1980-an hingga awal alaf ini, para pemimpin Ingerisofili /pencita Inggeris yang tentunya sealiran dengan PAGE sering menggunakan Indonesia sebagai contoh negatif terhadap kelemahan satu bahasa satu negara (“Bhineka Tunggal Ika”) yang kita tidak mahu menjadi sepertinya. Dengan keadaan ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia sehingga dijangkakan mengatasi Malaysia dalam masa yang terdekat ini, maka sudah tentu kumpulan ini terpaksa mencari hujah lain lagi untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai model kemajuan bangsa yang terdekat! Kini bukannya model satu bangsa satu bahasa tidak ada tetapi mungkin agak jauh, iaitu di Eropah atau di Timur jauh.


SW5. Bahasa Melayu tidak terkejar pada kepesatan sains dan matematik kini. Belajar dalam bahasa Inggeris tak ada masalah itu, umpamanya tak perlu terjemahan dsbnya. Komen?


JS5. Soalan ini patut ditujukan juga kepada negara-negara maju sains dan matematik kini, selain daripada AS, UK, Ireland, Australia, dan New Zealand, iaitu negara-negara di Eropah, Kanada (separuhnya dalam Perancis), Jepun dan Korea. Negara-negara maju ini, pendidikan sains dan matematiknya dalam bahasa bukan dalam bahasa Inggeris dan mereka pastinya tidak akan mengubah sistem pendidikan mereka kepada aliran Inggeris atas alasan di dalam soalan di atas. Berkenaan terjemahan, negara-negara maju sains dan matematik ini pun masih melakukan terjemahan dengan hebatnya. AS umpamanya melakukan banyak terjemahan dari bahasa-bahasa lain di Eropah, bahkan dari China, Korea dan Jepun. Begitu jugalah sebaliknya. Hanya orang Mahathirisme seperti PAGE sahaja yang membayangkan kita tidak perlu terjemahan jika kita dokong PPSMI. Tidaklah juga benarnya perubahan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris itu begitu pantas sehingga tidak akan terkejar sesuatu bangsa yang tidak berbahasa Inggeris menterjemahnya. Pertamanya, perkembangan sains dan matematik tidak berkembang secepat yang dibayangkan oleh Mahathiris itu. Sesebuah teori baru sains atau matematik memakan masa sekurang-kurangnya 30 tahun untuk dijadikan bahan sukatan pelajaran sekolah atau universiti. Kedua perkembangan sains dan matematik tidak hanya berlaku menerusi bahasa Inggeris sahaja, bahkan ahli sains dan matematik berbahasa Inggeris masih melakukkan terjemahan daripada bahasa lain seperti yang disebut di atas. Ketiga, negara maju sains dan matematik bukan berbahasa Inggeris, malah lebih banyak yang tidak berbahasa ibundanya bahasa Inggeris. Keempat, kita juga ada ahli sains dan matematik yang cukup untuk memindah sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Profesor sahaja pun kita ada sekitar 1,000 orang! (yang bukan bertaraf Profesor lebih daripada 10 kali ganda lagi). Jika seorang Profesor menulis (asli atau terjemahan) sebuah buku dalam 2 tahun pun, nescaya kita sudah ada 500 buah buku setahun! Sekarang ini tiada pengeluaran 5 buah buku setahun pun dalam bahasa Melayu kerana sistem pengiktirafan salah dan sewel kita terhadap karya dalam bahasa Melayu sehingga karya itu, dalam bahasa novel interlok, dianggap bertaraf “paria” atau dalam bahasa Mahathiris, “half-past six”, walaupun sebenarnya lebih atau setara dengan di dalam bahasa Inggeris. Penerbit setiap universiti kini dengan bebalnya merasai bertaraf dunia dengan hanya menerbitkan buku dalam bahasa Inggeris sehingga sejak PPSMI bertakhta tiba-tiba bahasa Melayu di penerbit itu muflis. Institut Terjemahan Negara kita pun tiba-tiba berubah ke matalamat lain sebaik sahaja PPSMI bermaharaja lela kerana buku-buku terjemahannya bukan buku besar dalam sains dan matematik, tetapi buku kanak-kanak (demi pasaran agaknya, atau beroleh penajaan dari pihak penerbit asal buku tersebut) dan sedihnya asyek “syok sendiri” pula dengan menterjemah buku-buku Melayu kenalannya ke dalam bahasa Inggeris! Dewan Bahasa dan Pustaka (simbol institusi pemaju bahasa Melayu) pula sudah tidak diizinkan menerbitkan buku sains dan matematik pengajian tinggi sejak PPSMI dilancarkan! Dan memang sejak itu tiada buku itu terbit. Dasar Transformasi Negara pun tiada sektor pembinaan kebudayaan sendiri, khususnya transformasi ilmu dalam kebudayaan sendiri dan pada masa yang sama pemimpin memberi berbagai isyarat tidak mahu dan tidak mampunya bahasa sendiri. PAGE pun menagih hutang pada pemimpin itu dengan berbagai-bagai caranya. Memang tidak mampulah bahasa sendiri kerana kita sendiri yang tidak mahu memampukannya. Jika kita benar-benar mahu bahasa Melayu menjadi bahasa besar, bahasa sains dan matematik sama seperti bahasa-bahasa negara maju itu, kita memang boleh dengan mengikut jejak yang sama seperti negara maju itu sebelum menjadi maju sekarang. Kerajaan tidak pernah terlambat melakukan transformasi kebudayaan ilmu dengan menggerakkan 1000 orang ahli Majlis Profesor Malaysia daripada kalangan ahli sains dan matematik itu memainkan peranannya selain daripada berperanan mentransformasikan sektor-sektor lain yang memang diingini itu. Para ilmuwan kita rata-rata sama dengan rakyat biasa sahaja dalam hal keiltizaman kehidupannya selama ini, iaitu “ikut dasar kerajaan sahaja”. Jika kerajaan mahu transformasi ilmu maka itulah yang akan menjelmanya; kerajaan tidak kesah ilmu dalam acuan sendiri memang itulah terjadinya terhadap pembinaan ilmu. Tentang PAGE dan Mahathiris, mereka tentunya tidak bersetuju dengan dasar yang memungkinkan bahasa lain bersaing dengan bahasa Inggeris! Namun jika kita mahu menyaingi bangsa lain dalam sains dan matematik, sejarah bangsa-bangsa yang maju sekarang sahaja yang perlu kita rintisi. Biarkanlah PAGE dan Mahathiris terjun dengan labu-labunya.


SW6. Ada pihak mengatakan kita tidak boleh ikut negara-negara di Eropah atau Jepun menggunakan bahasa sendiri dalam sains dan matematik kerana negara-negara ini penyumbang sains dan matematik sedangkan kita hanya penggunanya sahaja. Negara-negara ini adalah negara industri sedangkan kita belum mencapai taraf itu.


JS6. Ini benar-benar persoalan songsang dan sewel yang pernah ditimbulkan dalam kemelut awal PPSMI dahulu lagi! Sudah pun dijawab oleh pelbagai pihak tetapi di sini terpaksalah juga diulang jawabannya dengan cara lain lagi. Soalan ini lebih kurang sama dengan seseorang mengatakan “Kita tak boleh ikut orang kaya; dia ada duit, dia boleh buat apa sahaja. Kita miskin. Kita hanya boleh minta pada dia sahaja. Sementara itu kita tinggallah rumah kita ini untuk meminta sedekah daripada orang-orang yang kaya itu. Nanti kita kaya juga besok baru boleh kita hidup macam dia”. Bukankah kita patut belajar dan bertanya orang kaya itu, atau pada orang yang mengkaji rahsia orang kaya itu, bagaimana dia boleh jadi kaya, sedangkan dia dahulunya miskin juga, malah ada yang lebih miskin daripada kita sekarang? Apakah unsur kebudayaannya yang diabaikannya untuk menjadi kaya itu? Adakah bahasanya yang diabaikan ? Apa lagi yang diabaikannya? Ubat apa yang mereka makan?

%%%%%%%%%%%%%Shaharir Ogos 2011%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Monday, August 22, 2011

The Final Argument for Reconsidering PPSMI?

The Final Argument for Reconsidering PPSMI?

On 22nd April 2011, there appeared in The Star a short opinion, “Just being practical” conveyed by Liong Kam Chong regarding the teaching of Science and Mathematics in English (PPSMI).

His arguments are the same as those advocates of PPSMI, particularly Dr. Mahathir and PAGE (see Internet: “kritikan terhadap mahathir”, “kritikan kedua kepada mahathir” dan “sangkalan terhadap page”) except for the last point whereby he thought he was able to demonstrate the “poverty” of the Malay language using a passage from an article in particle physics. Before I come to this “poverty”, let me first raise his other points.

His first argument for the government to reconsider PPSMI, and that raised earlier by PAGE (The Star 11 Nov. 2010), is based on the right to choose, a human right, or the right for education in the mother tongue (Presumably English is the mother tongue of those Anglophiles). If that is so, what about the other minority languages in Malaysia other than those already in vernacular schools? Why is English so special? Of course everyone knows the stereotype answers (such as given by PAGE in The Star 11 Nov. 2010, 5 August 2010, 22 March 2010; also in the Internet mentioned above): English is the language of the world, the language of science and mathematics, the best licence for ease of employment, … bla…bla…bla… and all these have been rebutted or debated by many elsewhere (examples are in the Internet mentioned above).

However, Liong thought that he had found yet another new factor regarding the appropriateness of PPSMI expressed as “practical and realistic”. Surely he must have realised that the notion that PPSMI is "practical and realistic" at the school level only applies to an elitist group of people which is very much in the minority. Why should public money be spent for this group? They should be able to mobilize their own resources to establish their own private schools instead. But he said, again repeating the other cliché, that “the Malay language may be able to cope at the primary level” implying Malay schools are inferior to English schools. Again he overlooked the fact that even the science and mathematics school students in UK are not the best in Europe. Moreover he conveniently forgets the fact that our local universities have been admitting students from the Malay medium schools since 1983 (UKM since 1970) and continued teaching in Malay without much problem until they were practically forced to use English by Mahathir’s language policy of 2002. Of course the advocates of PPSMI strongly support the initiative by forgetting the fact that UK graduates have never been regarded as the best in Europe. This is not to mention the education policies in non-Anglosaxon developed countries such as in Europe whereby English is just their second language like ours before 2002.

Liong also commented on the issue of translation, i.e science and mathematics (in English) are changing very fast for translation (into Malay) to keep pace (the same argument by PAGE appeared in The Star 11 Nov. 2010, and also in the internet mentioned in the first paragraph of this article). Liong, and the supporters of PPSMI, are forgetting the fact that even English scientists and mathematicians have to do translations all the time (many selected non-English science books and journals are translated yearly, including from Chinese, Japanese, Korean, and Russian); non-Anglosaxon scientists and mathematicians can read and write English even though their educational background are non-English just like ours for the last 30 years (A latest survey on English proficiency found that Malaysia is in top ten non-Anglosaxon countries in the world just below Germany. See Internet “how Japanese compares with the world in English proficiency”; also The Star 7 June 2011). More importantly the changes made in science and mathematics at the school and first degree levels are not really as fast as portrayed by the advocates of PPSMI, otherwise all European countries would be the first to change their system of education fully into English. In general it takes at least 20 years for a “new accepted” scientific theory to become part of the university curriculum. Examples are aplenty but perhaps the most well known are Relativity Theory and Quantum Theory. These theories have been well accepted since 1920’s and 1930’s respectively but the two theories were introduced at university level (even in Europe and United States) only in 1950’s. Now, physicists throughout the world have been witnessing the most celebrated new theory in theoretical physics since 1990, the String Theory, formulated (since 1980’s) replacing the two theories but it is believed that the new theory will not be in the university curriculum for at least another ten years! Looking at books published yearly in English, one deduces that, given the present strength of our scientists, the problem of translation can easily be solved like any other non-Anglosaxon developed countries, provided there is a strong commitment and the political and cultural will of government in making Malay a language of science just like several present European languages including Czech, and Asian languages such as Chinese, Japanese, and Korean.

Finally, he tried to persuade those who are not supporting PPSMI by giving an example of a passage of physics written in English and its Malay translation (his translation) to illusrate the ‘poverty’ of the Malay language. He then cynically and arrogantly asks the readers to judge and make a choice between either English or Malay: which is the better medium? Knowing how bad is his Malay translation it is obvious that English is better, or using his expression, “practical and realistic”.

Let us copy the passage and its translation here:

“Quarks combine into strongly interacting particles called hadrons. Baryons are hadrons with half integer spin quantum numbers (1/2 or 3/2). Mesons are hadrons with integer spin quantum numbers (0 or 1). Baryons are fermions, and mesons are bosons. Mesons have baryon number equal to zero, baryons have baryon numbers equal to +1 and -1. Quantum chromodynamics predicts that the possible combinations of quarks are either a quark with an antiquark, three quarks, or three antiquarks (this prediction is consistent with experiment). All hadrons , except for protons , are unstable.” This is his translation:

“Quark bergabung menjadi partikel hadron yang disebut kuat berinteraksi. Baryon adalah hadron dengan nombor kuantum spin setengah-integer (1/2 atau 3/2). Meson adalah hadron dengan nombor kuantum spin integer (0 atau 1). Baryon adalah fermion, dan meson adalah boson. Meson memiliki nombor baryon sama dengan sifar. Baryon memiliki nombor baryon sama dengan +1 dan -1. Kuantum Kromodinamik meramalkan bahawa kemungkinan kombinasi dari quark ialah quark baik dengan sebuah antiquark, tiga quark, atau tiga antiquark (ramalan ini konsisten dengan percubaan). Semua hadron, kecuali proton, tidak stabil”.

Firstly, the method of comparison between the two languages in physics is already biased and, ill-intentioned, as he presumed English as the original language in the field and Malay is only its translation. Why not choose Malay as the original passage and English as its translation? Perhaps he thought that there is no original Malay writing in this field, which only shows his state of being ill-informed; or biasness toward Malay language. He should know that in this field of physics (actually almost all modern physics) most of the original materials are in German! Why did he not choose a passage in German and ask appropriate persons to translate it into English and Malay? Of course by doing so, he would not achieve his objective because readers would most probably judge that Anglo-saxons are just “reinventing the wheel (rewriting the German scientific terms into German-sounding English words!)”, repeating the expression he used when trying to degrade the Malay language in his article.

Secondly his translation is really bad, perhaps done on purpose, so that the readers will feel and find that English is better. He wants to make sure it “sounds pidgeon” and “sounds stupid” in Malay and worse still, not carefully translated so that it invites misconception or misunderstanding. It is in this situation that his cynical conclusion becomes valid after all. Perhaps in order to achieve his aim, he uses many inappropriate words in his translation: he chooses the word kombinasi for combination (not gabungan even though he chooses bergabung for combine); partikel (not zarah or kumin) for particle, berinteraksi (not saling bertindak) for interacting, nombor (not bilangan) for number, integer (not angka bulat) for integer, spin (not memejam or pememejam) for spin, konsisten (not tekal) for consistent, and stabil (not mantap) for stable. A better translation for the first sentence would be, “Quark bergabung menjadi zarah hadron yang saling bertindak dengan kuatnya.” The second to fifth sentence should not be literally translated but should be reconstructed to become two sentences about baryon dan meson respectively. This would be even better than the original English sentences. The second last sentence also left much to be desired, in fact it is misleading especially with the expression “quark baik dengan sebuah antiquark”. (Incidently, a better numerical coefficient for particle is butir not buah). The whole sentence could easily be improved significantly to avoid confusion or sense of inadequacy of the Malay language. But of course Lim, and the advocates of PPSMI, do not want all these to happen!

Thirdly, let us examine the terminologies in the passage, which Lim thought could impress readers that those words are originally English.(Most of the material below are taken from an online etymological dictionary):

all. Originally Germanic. The equivalent Malay, samoa (now, semua) exists at least since the 7th century AD.

*an. Believed to be originally an Old English word even though it could be from French, un; or German, ein. The equivalent Malay, satu or suatu, is believed to be an original Malay word (related to the Javanese word, siji) even though the Sanskrit word, sa, se, asa, ase, and eka- also found in Malay.

antiquark. From anti+ quark. Please refer quark below. As to the word anti-, originally from Latin and Greek but later adopted by French before in turn adopted by Anglo-saxons.

baryon. Invented in 1970’s from bary + ion. The word bary is from Greek which means heavy. The word ion is also from Greek which means go . It was suggested by a British Philosopher, Whewell, to a British physicist, Faraday, in 1834 who was seeking for a term for his new finding on electric phenomenon, and soon adopted by him.

boson. Invented in 1970’s from the name of a famous Indian physicist, Bose (died 1974), Bose+ion. For ion please refer baryon above

chromodynamics. Invented in 1970’s from chromos+ dynamikos, both are from Greek. The word chromos means colour, dynamikos means study of motion.

combination. Originally Latin, combinatio, combinationem

consistent. Originally Latin, consistens, consistentem

*either. Originally Old English

equal. Originally Latin, aequalis; adopted into English in the late 14th century. The equivalent Malay word, sama, found in at least since the 10th century AD

except. Originally Latin, exceptus, then French, excepter ; adopted into English in the late 14th century

experiment. Originally Latin, experimentum, then French, esperment and finally became English in the 15th century.

fermion. Invented in 1970’s from the name of a famous Italian physicist, Fermi (died 1954), Fermi + ion. For ion please refer baryon above

hadron. The word was first invented by Russian physicist in the form of adron which is believed to be from Greek, hadros which means thick or bulky. It becomes an English physics terminology only in 1960s.

*half. Originally Old English

integer. Originally Latin, integer, which means whole or complete

Interaction . The word was adopted as an English word in the 19th century. Originally from Sanskrit+ Latin, antar + actionem , or Greek + French , entera+ accion . The Greek word entera is most likely from Sanskrit antar which is a well known Malay word antara, or antar since at least in the 8th century AD.

meson. It was invented from mesos + ion. For ion please refer baryon above. As for the word mesos, it is from Greek which means middle. It becomes an English word in physics in 1947, after a British physicist, Cecil Powell found the particle. Its existence was predicted by a Japanese physicist, Yukawa in 1934. Powell named the particle meson because at that time the mass of the particle was between electron and proton.

number. Originally from Latin , numerous, then became French, nombre, before English took it as number.

particle. Originally Latin , particula , and adopted as English word in the 14th century. The Malay word for it, zarah (from Arabic), was used even in the 13th century; and kumin is most likely the original Malay word.

possible. Originally Latin, possibilis. Adopted as an English word in the 14th century. The equivalent Malay word, mungkin, adopted from Arabic since at least in the 13th century

predict. Originally Latin, praedicatus. Adopted as an English word in the 17th century

proton. It was invented from protos + ion. As for the word ion please refer baryon above. The word protos is from Greek which means first. Some believe that the term was coined by a British physicist, Rutherford, in 1920. But earlier, British embryologists already used proton to translate a German word, anlage.

quantum. The word were first introduced as quant , quanten and quanta by a German physicist, Planck, in 1900 which mean lump. It was adopted as English word in 1928 when a German physicist wrote a book on quantum theory in English in that year, even though English have adopted a Latin word quantus to become quantum and quantity in the 17th century but without referring to physics at all.

quark . This word was invented by Jewish-American physicist, Gell-Mann in 1964. It is not even a human voice, in fact a nonsense word from a sound of a kind of duck which he picked it from a novel , Finnegans Wake by an Irish novelist, James Joyce. I am sure only third or first year physics students (even in English speaking countries) heard the word.

*spin. Originally from German, spinnan,spinnen. The concept was first introduced by a German physicist, Pauli 1924, but the terminology was introduced a few years later by three German physicists, Kronig, Uhlenbeck and Goudsmit. Some believe that spinnan is originally Old English but it means different thing and nothing to do with physics.

stable. From Latin, stabilis; then adopted by French, estable before it was adopted as an English word in the middle of the 13th century.

three. Possibly from Sanskrit, tri-; or Greek, treis; or Latin, tres. The equivalent Malay word, tiga (earlier version, traya) is believed to be original Malay (Some believe the word is related to the Javanese word, telu) were used since the 7th century AD.

zero. Originally from Arabic, sifr. Then first Latinised to become cifr, ziphr, zipha, zipherum, cinero,… and finally became zero in Italian which was adopted by Anglo-saxon in the 17th century. The equivalent Malay word, kosong, is believed to be an original Malay word and it exists at least since the 6th century AD. The words sifr, sipar, sifar were adopted (from Arabic) by Malays perhaps since the 13th century AD.

So there are very few original English words after all! Only 3 or 4 words (each marked with asterisk in the above list) out of 29 “English words” above are actually original. That is very poor, certainly not purer, richer, or more original than Malay language (as shown by the above same data). Now, every one should realize that Liong was actually too emotional towards English so much so that without knowing the facts goes on to impress readers that English, based on the passage that he had chosen, is purer or more original than Malay.

We hope that with this short communication, those supporters of PPSMI like Liong who, we believe, naturally represents if not all, most of the PPSMI supporters would at least stop hoodwinking the public with their mask of ignorance, but instead be more rationalistic and have a better and more sensible attitude towards science, English and other languages including their own languages. Only the anglophiles passionately embrace science and English to the extent of even surpassing the Anglo-saxons themselves, and ignorantly and irrationally dismiss other languages.

Shaharir b.M.Z., No. 11, Jln ¾, BBBangi, Selangor (Ogos 2011)