Wednesday, October 17, 2007

Teori Deguman Besar dan Teori Alam Semesta Mengembang: Sebuah Sorotan Penilaian Baru Mengikut Perspektif Barat dan Islam*

Shaharir b.M.Z


Abstrak

Asal-usul Teori Deguman Besar (TDB) dan Teori Alam Semesta Mengembang (TAMbang) ditelusuri sejarahnya. Sejarah kekuatan teori ini dan kelemahannya mengikut perspektif Barat dipaparkan. Perkara-perkara besar yang terkenal dalam bidang kosmologi Barat yang tidak mampu diterangkan oleh kedua-dua teori ini memang amat terkenal di kalangan ahlinya dan perkara-perkara itu dikumpul dan ditonjolkan di sini. Keserasian kedua-dua teori ini dengan Teori Evolusi diulas sehingga menjadi sebabnya ada golongan sarjana Barat yang tetap melupakan kelemahan kedua-dua teori itu, sepertilah yg berlaku dengan Teori Evolusi itu, mempertahankan kedua-dua teori ini sehingga wujud semacam peperangan saraf antara golongan pro-Evolusi dengan kontra-Evolusi di kalangan sarjana Barat seperti yang termanifestasi dengan tindakan Akademi Sains di AS, Kanada dan Australia, pihak-pihak yang berkuasa dalam pendidikan sekolah di AS, UK, Australia dan Belanda serta lobi-melobi mencari pengaruh di kalangan agamawan, ahli sains besar, dan pemenang Hadiah Nobel; serta memorandum ahli kosmologi UK terhadap kumpulan penyokong TDB yang semuanya dijelaskan dalam makalah ini. Kini wujud semacam peperangan saraf berlaku antara dua pihak ini dan sehingga takat ini pihak yang pro-Evolusi, pro-TDB dan pro-TAMbang yang berada di pihak yang menguasainya. Sambutan sarjana Muslim atau para penulis popular Muslim terhadap kedua-dua teori ini, TDB dan TAMbang, sehingga kini cukup ironi sekali kerana walaupun rata-rata mereka ini hebat menolak Teori Evolusi Darwin atau Darwinan tetapi mereka begitu kuat menyokong kedua-dua teori kosmologi, TDB dan TAMbang, dengan cara menghayati Bucailleisme sepenuhnya. Dalam makalah ini, pendirian para Bucailleis ini dikupas dan dikritik berdasarkan pada kewujudan beberapa teori baru yang menandingi TDB dan TAMbang yang mungkin tidak begitu disedari oleh golongan Bucailleis ini dan juga kewujudan tafsiran-tafsiran lain terhadap Ayaht-Ayaht al-Qur’aan yg digunakan oleh golongan Bucailleis itu. Teori kosmologi Kristian yang baru yang nampaknya mencabar ahli kosmologi ateis, iaitu Teori Reka Bentuk Pintar (TRBP) juga dinilai daripada perpektif sains dan Islam. Teori kosmologi Melayu-Islam yang digambarkan oleh Nur al-Din al-Raniri abad ke-17M dan lebih awal drp itu lagi seperti yang dipaparkan oleh Nakula juga dipersuakan. Beberapa syor ke arah pewujudan program pembinaan model Alam Semesta tersendiri mengikut acuan Melayu-Islam kini diutarakan.


* Makalah yang dibentangkan di Wacana ke-2 ASASI dengan kerjasama Jabatan Sn Nuklear, UKM pada 20 Ogos 2007

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Prawacana

Bagi ahli sains atau ahli falsafah yang insaf akan agamanya, apatah lagi ahli teologi atau tawhid, pastinya kosmologi dirasainya berhubung rapat atau menyentuh kepercayaan tentang penciptaan yang telah lama dipegangnya itu. Malah al-Qur-aan (Suraht Faatdir (35), Ayaht 27-28) mentakrifkan ‘ulama sebagai ahli astronomi atau kosmologi yang yaghsyallah (bimbang akan Allah). Tidak hairanlah juga kosmologi yang dibina oleh golongan yang apeduli agama (tidak langsung peduli agama), apatah lagi yang ateis dan sebagainya yang bertentangan dengan prinsip keagamaan, mencetuskan ketegangan dengan agama seperti yang berlaku dalam sejarah tamadun Barat sejak Zaman Pertengahannya dahulu hingga kini; dan sedikit-sebanyaknya di kalangan Muslim kini (kerana lamanya Muslim tidak berkarya dalam bidang ini). Teori yang terkenal tentang kejadian alam semesta ini sejak 1930-an ialah Teori Deguman/Dentuman Besar (TDB) dan sinerginya Teori Alam Semesta Mengembang (TAMbang). Susastera berkenaan dng dua perkara ini cukup banyak pro dan kontra-nya. Kemeriahanya diwarnai oleh tinjauan dan ulasan tentang implikasi teologi/tawhid dan falsafahnya terutamanya oleh mereka yang memaparkan model alternatifnya daripada kalangan ahli kosmologi Barat ghalib (ateis, deis, agnosis, sekular, apeduli agama dan sebagainya) dan dari kalangan sarjana yang mengelaskan diri mereka sebagai pendokong Teori Ciptais (TC) dan Teori Reka Bentuk Pintar (TRBP). Kedua-duanya dibicarakan mengikut perspektif ilmu ini di Barat dan tidak ketinggalan juga dibicarakan kosmologi daripada perspektif Melayu-Islam sebelum menerima ilmu Barat.

2. Kemunculan Teori Alam Semesta Barat

Teori alam semesta ialah teori bentuk alam semesta ini dan bagaimana asal-usulnya? Bidang ini dikenali sebagai kosmologi dan khusus yang membicarakan semata-mata isu yang terakhir itu dinamai kosmogeni atau kosmogenesis yang tidaklah begitu popular. Mengikut sejarah kosmologi Barat, pada mulanya model alam semesta Barat ialah model-model dari sarjana Yunani yang banyak berbentuk dongeng atau mitos dengan pelbagai dewa dan dewinya yang bertanggungjawab mencipta atau menjaga hampir setiap unsur penting dalam alam semestanya itu yang termanifestasi daripada nama-nama “bintang” sempena nama-nama Tuhan/Dewa mereka itu. Apapun alam semesta Yunani dikelaskan kepada dua kategori: rantau yang bahannya dinamai kesubcanderaan/subluner (Bulan dan yang berada di bawahnya, termasuk Bumi) dan rantau melampauinya yang bahannya dinamai kecanderaan/luner. Unsur asasi yang menjuzuki rantau kesubcanderaan itu ialah tanah, air, api, angin/udara yang masing-masingnya dalam bahasa Yunaninya, hearth (menjadi earth Inggeris), aqua/hydro (menjadi aqua-/hydro- Inggeris; dan Melayu dalam bentuk akua/hidro), helio (menjadi hell Inggeris), dan aero (menjadi air atau aero- Inggeris); manakala unsur yang menjuzuki rantau kecanderaan itu ialah bahan yang dinamai aether (yang menjadi perkataan Inggeris dalam bentuk itu juga walaupun ada yang mengejanya sebagai ether, diArabkan kepada al-ather). Istilah aether/ether Inggeris itu diMelayukan sebagai eter, tanpa kesedaran unsur ini sudah pun ada dalam bahasa Melayu, akasa, (daripada Sanskrit mungkin sejak abad ke-4M lagi, iaitu Zaman Kerajaan Melayu Purba, Funan atau Campa), yang entah bila berubah ejaannya menjadi “angkasa” sekaligus berubah sedikit maknanya daripada akasa yang asal itu (Kosmologi Melayu dibicarakan lagi pada akhir makalah ini). Kecuali model alam semesta Aristarchus yang menganggap Matahari sebagai pusat dan sekaligus beliau dituduh gila lalu tersisih, semua model alam semesta lain secara amnya berupa bentuk kanopi atau kubah sfera atau sfera sepenuhnya yang berpusatkan Bumi (Yunaninya Hearth yang bermaksud objek yang tidak bergerak) yang dikelilingi udara (Yunaninya Aero) di atasnya, air (Yunaninya Aqua/Hydro) di sekelilingnya dan Hades (Neraka) di bawahnya, dan unsur yang dinamainya akasa/eter (Yunaninya Aether) mengelilingi set bumi-air-Hades (Internet 0). Ada tiga model alam semesta Yunani yang lebih komprehensif lagi muncul kemudiannya yang ingin disebut di sini: Alam semesta Anaximander, Alam semesta Aritoteles (diInggeriskan sebagai Aristotle) dan alam semesta Batlamiyus (versi Arab kepada versi Latinnya Ptolemeus, atau versi Inggerisnya Ptolemy); dan model yang terkenalnya ialah model ciptaan Batlamiyus yang berkarya di Iskandariah Mesir pada sekitar pertengahan abad ke-2M. Model Anaximander berpusatkan Bumi yang berbentuk silinder yang dikelilingi oleh sfera pejal yang berlubang-lubang dengan api mengelilinginya. Api yang menembusi lubang-lubang sfera itulah bintang dan bulan; manakala ruang dalam sfera itu berisi udara.

Model Aristoteles berpusatkan Bumi yang berbentuk sfera, dan delapan lapisan “bintang” dengan lapisan pertamanya Bulan, ….ke-7-nya Zuhal seperti pada Jadual 1 itu. Model Batlamiyus ini sebenarnya model Aristoteles yang meletakkan Bumi/Ardi (drp Arab Ardh) sebagai pusat alam semesta ini dan segala objek lain di langit itu bergerak mengelilingi Bumi ini dalam bentuk bulatan lapis demi lapis bermula dengan Bulan/Candra/Kamar/Qamar (Arabnya Qamar; Yunaninya Men, Latinnya Mensis dan Inggerisnya Moon), dan seterusnya hingga lapisan terakhirnya biasanya diambil ke-7, iaitu terletaknya Zuhal (atau Inggerisnya Saturn itu), walaupun lapisan terakhir sebenarnya ialah yang ke-8 (Lihat Jadual 1) di tempat terletaknya bintang-bintang tetap khasnya, bintang zodiak (drp Grik: Zodiakos yang bermakna kitaran haiwan, sebab setiap bintang dinamai sempena nama haiwan sejak zaman Babilonoia lagi) yang lebih dikenali sebagai Bintang Dua Belas itu, bermula dengan Kambing/Hamar (Arab Hamar, Yunaninya Krios/Eriphos, Latinnya Aires, Inggerisnya Aries), dan berakhir dengan Ikan/Hut (Arabnya Hut, Yunaninya Ikhthyes/Ichthyes, Latinnya Piscis, Inggerisnya Pisces) (Lihat Jadual 2). Peng-Kristian-an model ialah dengan menambah lapisan ke-9 hingga ke-11 dan khususnya yang dinamai “Primum Mobile” (diLatinkan, yang diInggeriskan sebagai Prime Mover, Penggerak Utama, atau First Mover, First Swirling) itu sebagai Tuhan Kristian. Ada pendapat yang mengatakan lapisan Primum Mobile ini bukannya sumbangan Batlamiyus tetapi sarjana selepasnya oleh itu model itu dinamai model Batlamiyusan. Lapisan terakhir dalam model Aristoteles (yang tiada pertikaiannya) ialah lapisan ke-8 yang terdiri daripada bintang-bintang tetap itu. Tiga lapisan selepsa itu: lapisan ke-9 (Latinnya Nonu Coelum) dinamai lapisan kehabluran (Latinnya Cristtalinum), Lapisan ke-10 (Latinnya Decimum Coelum) dinamai Penggerak Perdana (Latinnya Primum Mobile), dan Lapisan ke-11 dinamai Lapisan Emperium (Latinnya Coelum Emperium, yang diInggeriskan sebagai Empyrean) yang berupa syorga yang terunggul dan oleh itu menjadi kediaman Tuhan dan Orang-Orang Pilihan (Latinnya Habitaculum Dei et Omnivium Electorum). Lihat rajah di bawah jadual 1. Model inilah yang disokongi oleh para gerejawan Eropah Zaman Pertengahannya sebagai sebahagian daripada ajaran Kristian yang wajib dipercayai oleh umatnya.

Bintang Dua Belas itu dipercayai Yunani menjadi penentu nasib segala-galanya kepada alam dan isinya termasuklah manusia ini. Kepercayaan ini juga menjadi kepercayaan semua orang di dunia ini agaknya dan diwarisi seluruh dunia yang dikenali sebagai horoskop itu, yang masa dahulu membentuk satu ilmu yang dikenali di Yunani sebagai astrologi dan Arab sebagai tanjim yang di-Melayu-kan menjadi ilmu nujum. Sebelum Islam tiba, orang Melayu (Funan dan Campa, sekurang-kurangnya sejak abad ke-4M) sudah ada ilmu ini yang dinamainya horasastera (versi hora ialah horo dalam istilah horoskop, horoscope Inggeris itu; kosmologi Melayu dibicarakan lagi pada akhir makalah ini). Ilmu ini nampaknya masih diamalkan oleh orang Islam sekalipun agama Islam mengharamkannya. Setelah Eropah memeluk Kristian, model alam semesta Yunani-Mesir Batlamiyus ini di-Kristian-kan lagi dengan penambahan lapisan Tuhan, Syorga dan Neraka dan modelnya yang terkenal ialah yang diutarakan oleh Dante Aligheiri, ringkasnya Dante, abad ke-14 (Rajah 1). Dante memaparkan pengubah-suaian alam semesta Batlamiyusan itu menerusi karya agungnya dalam bahasa Italia, Divina Commedia (karya 1308-1321, yg diterjemah ke Inggeris sebagai Divine Commedian sejak abad ke-18). Model ini dikritik dan diperbaiki oleh ramai ahli sains Eropah sehingga menjadi konfrontasi besar antara ahli sains Eropah dengan para gerejawan yang terkenal dalam sejarah sains Barat itu.

Akhirnya pada abad ke-16M, Kopernigh (Kopernig, Copernicus) mengubah model Kristian itu kepada model yang menjadikan Matahari sebagai pusat alam semesta (Jadual 3 dan Rajah 2). Model Kopernigh ini dianggap satu revolusi sains dan pemikiran Barat. Model alam semesta seperti Kopernigh ini sudah diutarakan oleh sarjana Muslim bernama al-Syatir dua abad sebelumnya tetapi kononnya karya al-Syatir ini tiada dalam perpustakaan Kopernigh walaupun karya al-Bitruji (meninggal 1190M; diLatinkan menjadi Albatregus/Alpitrazius) yang banyak mengkritik model alam semesta Yunani diakui Kopernigh menjadi rujukan beliau. Model ini diperkukuhkan oleh Newton menerusi teori graviti-nya dan kalkulus-nya, iaitu dihipotesiskannya sentiasa ada daya antara dua objek yg bermagnitud berkadaran songsang dengan jarak kuasa dua antaranya yang memastikan segala “bintang” itu mengelilingi Matahari mengikut orbit elips, walaupun penyelesaian yang wujud hanya untuk dua jasad sahaja (Model 3-jasad belum terselesai hingga kini). Model Kopernigh-Newton ini menghadapi banyak masalah dan kontroversinya tetapi yang terkenalnya dalam buku teks ialah ketidak-mampuannya menjelaskan orbit Utarid yang tidak bertangkup menjadi elips tetapi meliuk di sekitar Matahari dengan “anjakan perihelion” (perbezaan jarak terdekat dengan matahari dalam satu-satu pusingannya) sebanyak 42” seabad. Kelemahan lain seperti falsafahnya, dan “tindakan sesaujana yang meremangkan” (ungkapan Einstein yang mengkritik apa sahaja yang boleh bertindak lebih pantas drp cahaya) yang berlaku pada graviti Newton itu. (Lihat perinciannya dalam Shaharir 2004a).

Sebelum Poincare atau Einstein awal abad ke-20, apa pun model yang diutarakan tentang alam semesta ini, pemisahan masa dan ruang tetap berlaku kerana warisan Yunani lagi (tajaan Parmanides) yang diberi hujah yang kukuh dan canggihnya oleh sarjana Perancis, Emannuel Kant, abad ke-18M menerusi karya agungnya yang di-Inggeris-kan sebagai Critique of Pure Reason itu. Pemodelan alam semesta sejak Poincare-Einstein itu ialah pemodelan geometri. Pertimbangan geometri yang mendasari teori alam semesta moden berupa model ruang-masa 4-matra, iaitu masa dan ruang tidak terpisahkan atau kontinum bermula pada awal abad ke-20 sahaja, walaupun segi falsafahnya, Hegel (ahli falsafah Jerman pertengahan abad ke-19M, yang terkenal sebagai penaja falsafah kebendaanisme, telah berhujah yang masa dan ruang tidak dapat dipisahkan, malah ditegaskan sebagai dua benda yang satu).


Masa-Ruang ini dikaji dengan halusinya oleh seorang guru-sahabat Einstein, Minkowsky/Minkowski/ Minkovsky namanya (sarjana Jerman yang meninggal 1909) sehingga tertinta namanya dalam Teori Kenisbiaan Khas Einstein dalam bentuk “ruang Minkowski”, iaitu ruang 4-matra masa-ruang (ct, x) yang sukatan “panjang kuasa dua” di dalamnya berbentuk (ct)**2- x** 2 , c=laju cahaya=3 ×1010 m/s, t =masa, x vektor kedudukan dalam ruang. Tersirat di dalam ungkapan “panjang kuasa dua” itu ialah metrik (jarak) dalam ruang berkenaan yang biasanya dilambangi dengan matriks

g = (g(αβ))=pep (1,-1.-1,-1),

dan ditonjolkan dalam bentuk ungkapan “unsur panjang lengkung” ds dalam ruang berkoordinat (ct, x,y,z) ini:

(ds)**2 = (c dt)**2 –(dx)**2-(dy)**2-(dz)**2 (1)

Daripada ungkapan ini diperoleh hukum gerakan baru bagi menggantikan hukum Newton yang memberikan orbit objek mengelilingi objek yang lebih besar (seperti Bumi mengelilingi Matahari, bukan lagi dalam bentuk elips tetapi “hampir-hampir elips” yang berputar meliuk pada satu drp fokusnya sehingga mewujudkan perubahan jarak terdekat antar dua objek itu dalam sesuatu kitar, yg dinamai anjakan atau maraan perihelion itu (Rajah 3). Secara kualitatifnya, ini bersesuaian dengan yang berlaku sebenarnya tetapi nilai anjakan ini tidak menepati nilai yang sebenarnya. Hasil ini tetap menggembirakan dan dirayakan, sekurang-kurangnya buat seketikanya! Selain drp itu ungkapan (1) itu juga menerbitkan beberapa paradoks terkenal (perinciannya dalam Shaharir 2004a), iaitu “masa semakin lambat apabila seseorang bergerak pantas menghampiri kelajuan cahaya” (dikenali “dilasi masa” ; masa beku apabila bergerak sepantas cahaya); dan “panjang semakin kurang apabila bergerak pantas menghampiri cahaya” (dikenali “pengecutan panjang”) dan begitulah juga dengan luas, isi padu dan jisim (sesuai dengan jisim cahaya kosong!). Dalam konteks lain lagi ruang Minkowki ini dikenali juga sebagai “manifold Lorentz”, sempena nama seorang sarjana Belanda, Hendrik Lorentz (meninggal 1928) yang memperoleh rumus pengecutan panjang yang serupa dengan yang diimplikasikan oleh Teori Kenisbian Poincare atau Teori Kenisbian Einstein Khas (TKnEnK) itu beberapa tahun lebih awal atas pertimbangan pengekalan kewujudan akasa/ater dan penjelasan hasil ujikaji Michelson dan Morley tentang halaju cahaya itu (Dalam TKnEnK, akasa dianggap tiada).
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Jadual 1: Ringkasan Model Alam Semesta Batlamiyus Abad Ke-2M dan Batlamiyusan (Berpusatkan Bumi)

Lapisan/Bulatan --------------------- Nama “Bintang”(Bint)

Lapisan/Bulatan ----Melayu--------- Arab -----Yunani ----Latin----- Inggeris

Pusat ---------------Bumi/Ardi----- Ardh ------Hearth ----Terra----- Earth

Ke-1--------------Bulan/Candra/
-------------------Kamar/Qamar --- Qamar------Men-----Mensis----Moon

Ke-2---------------Raksa/Utarid/
-------------------*Buda/*Budha ---‘Utharid--Hydrargyrum/
-------------------------------------------------Hermes----Mercurii/
------------------------------------------------------------Mercrialis/
-----------------------------------------------------------Mercurius--Mercury

Ke-3-------------Bint Pagi/Timur/
------------------Bint Babi/Kartika/
------------------Kejora/Zuhrah/
----------------------*Sukra--------Zuhdraht--Afroditi----Veneus----Venus

Ke-4------------Matahari/Suria/
---------------------Syamsi----------Syamsi----Helio-------Sol--------Sun

Ke-5------------*Mangala/
------------------Marikh-------------Marikh----Ares------Martis/
----------------------------------------------------------- -Matius----Mars

Ke-6------------Musytari/
-----------------*Brahaspati/
------------------*Guru----------Musthary---Zeu Pater---Dious/
-----------------------------------------------------------Ious/Jovius/
----------------------------------------------------------Joves Pater---Jupiter

Ke-7-----------Zuhal/*Syani------Zukhal------Kronos----Saturni/
------------------------------------------------------------Saturnus----Saturn
Ke-8 Bintang tetap dan Bintang Dua Belas (Zodiak/Horoskop)
Ke-9 Lapisan Kehabluran
Ke-10 Primum Mobile
Ke-11 Empireum

* Sanskrit yang sudah menjadi usang dlm BM?


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Skema Alam Semesta Batlamiyusan
(Terpahat dalam Cosmographia Peter Apaian 1524)
Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemaic_system
Model alam semesta Batlamiyus yang asal masih belum ditemui
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Jadual 2 : Nama-Nama Bintang Dua Belas

Melayu ---Sanskrit-----Arab-------Yunani-------Latin------Inggeris

Kambing/
Hamar----Mesya----Hamar-----Krios/Eriphos---Aires-------Aries

Lembu/
Taur------Vrisyabha--Thaur-------Tauros------Taurus-----Taurus

Mintuna/
Jauza------Mintuna/
------------Mithuna---Jauza------Didymoi-----Geminus-----Gemini

Ketam/
Mengkara/
Makara/
Sartan/
Kanser---Karkataka---Sarthan----Karkinos-----Cancer------Cancer

Singa/
Asad/Leo---Simha------‘Ashod-----Leon----------Leo--------Leo

Mayang/
Sunbulah/
Sumbulah----Kanya---Sunbulaht---Parthevo-----Virgo------Virgo

Neraca/
Tula/
Mizan/Libra---Tula-----Mizan-------Zygos-------Libra------Libra

Kala/Akrab/
Aqrab/
Skorpio-------Kala-----al-Aqrab----Skorpios-----Scorpio----Scorpio

Pemanah/
Qaus/
Sagitarius----Danus-----Qaus------Toxetes----Sagittarius--Sagittarius

Kambing/
Jadi/
Jadyi--------Makara--- Jadyi---Aigokheros---Capricornus---Capricorn
----------(lihat Ketam)


Kumba/
Dalu/Dalwi/
Akuarius------Kumbha----Dalwi---Hydrokhoos---Aquarius---Aquarius

Ikan/Hut------Mina--------Hut----- Ikhthayes/
---------------------------------------Ichthyes-----Piscis------Pisces
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Rajah 1: Alam Semesta yang Dibayangkan oleh Dante (Terjemahan Inggeris)
Sumber: Internet. Rajah asal dalam bahasa Italia belum ditemui walaupun terjemahan Inggeris kepada istilah-itilah utama (selain drp nama planet itu) Hell, The Empyrean, Paradise dan Purgatory, Primum Mobile masing-masingnya berupa terjemahan/transkripsian kepada Inferno, Empireum, Paradisio, Purgatorio dan Primio Mobilo. Terjemahan Melayunya dalam Shaharir 1987/2000.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Jadual 3: Kedudukan Alam Semesta mengikut Kopernigh Abad Ke-16 (Berpusatkan Matahari)

Lapisan/Bulatan berpusatkan Matahari--------“Bintang”

Lapisan pertama ------------------------------------------------Utarid
Lapisan Kedua------------------------------------------Kartika/Kejora/Zuhrah
Lapisan Ketiga --------------------------------Bumi/Ardi dan Bulan mengelilinginya
Lapisan Keempat-----------------------------------------------Marikh
Lapisan Kelima------------------------------------------------Musytrari
Lapisan Keenam---------------------------------------------Zuhal/Zukhal
Lapisan Ketujuh------------------------------------------ ---Bintang Tetap
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Nama “manifold” ialah sempena pengitlakan kepada sesuatu permukaan objek (dan di sini dibayangkan alam semesta ini ada permukaaannya). Secara matematiknya, manifold ialah permukaan yang mendatar secara setempatnya, atau lebih teknik lagi, set yang berhomeomorfisma (atau lebih tegas lagi berdifeomorfisma) dengan n-rangkap nombor nyata (dan n di sini sama dgn 4) dan manifold yang ada metrik seperti di persamaan (1) itu berupa contoh manifold-n Riemannan, sempena nama sarjana yang menjadi peneroka geometri ini. Atas manifold Lorentz/Minskowski, segala hukum fizik hanya bebas pencerap yang memenuhi perubahan kedudukannya dalam suatu “kumpulan penjelmaan ruang-masa” yang dinamai “penjelmaan Lorentz” itu sahaja yang tentunya agak sempit. Keperluan atau kewajaran manifold-4 baru yang lebih am lagi seperti menerusi pencirian kelengkungan sesebuah manifold itu (yang sudahpun diketahui rumusnya, iaitu rumus kelengkungan yang diutarakan oleh Riemann, seorang ahli matematik Jerman yang meninggal 1866, hampir setengah abad sebelum munculnya Teori Kenisbian itu). Oleh itu langkah pengitlakan sewajarnya ialah dengan memodelkan manifold yang kelengkungan Riemann-nya sifar yang ditafsirkan sebagai model “alam semesta kosong” atau “alam semesta lapang” (iaitu alam yang tanpa jirim selain daripada objek samawi yang diminati itu sahaja); di samping mengutarakan satu lagi aksiom yang penting yang terkenal sebagai “aksiom kekovarianan” yang bermaksud semua hukum alam (segi Islamnya, sunnatullah) ini tidak berubah, atau berubah bersama sehingga keseluruhannya tidak berubah, bagi sebarang pencerap di alam semesta ini.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Rajah 2: Sistem Alam Semesta Kopernigh (drp Internet: de revolutionibus www. bj.uj.edu.pl/ bjmanus/revol/ titlpg_e.html
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Rajah 3: Ilustrasi bayangan “Bintang” (Planet) Meliuk di Sekitar Matahari
Sumber: http:// en.wikipedia. org /wiki/ http://en.wikipedia.org/wiki/Precession
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Aksiom kekovarianan ini pernah diutarakan oleh seorang sarjana Muslim pada Zaman Tamadun Islam dahulu, Suhra(h)wardi dalam abad ke-12M (Shaharir 1987/2000) tetapi tidak pernah disambut oleh sarjana Muslim selepasnya apatah lagi sehingga dapat dimodelkan dalam bentuk matematik seperti yang dilakukan oleh Einstein itu. Einstein juga menyingkir aksiomnya sendiri dalam Teori Kenisbian awalnya, Teori Kenisbian Khas) tentang kemutlakan cahaya dan sekaligus terbawa balik kewujudan akasa/al-athir/eter itu dan keesahan alam semesta Minkowski itu (Lihat Shaharir 2004a) untuk alam semesta kosong sahaja. Atas pertimbangan beginilah, akhirnya Einstein memperoleh satu persamaan yang am yang perlu dipenuhi oleh kelengkungan Riemann bagi yang mewakili alam semesta ini dan persamaan itu dikenali sebagai persamaan Einstein yang diperihalkan lagi di bawah ini. (Untuk perinciannya lihat Shaharir 2004a) .

Kegiatan ahli astronomi dan kosmologi yang mendokong TEn ialah membina “manifold” 4-matra ruang-masa yang memenuhi sesuatu andaian dan kriterium yang diingini (memenuhi sistem nilainya) tentang alam semesta ini sehingga bagi Einstein beroleh persamaannya yang terkenal sebagai persamaan Einstein:

E(αβ) = λ T(αβ) , E(αβ) =G(αβ) + Λg(αβ) ,
G(αβ) = R(αβ) – (1/2) g(αβ) R (2)

yang Rαβ itu kuantiti yang dikenali sebagai komponen tensor Ricci yang rumusnya lama diketahui sebelum Einstein (bergantung pada gαβ metrik manifold 4-matra ruang-masa yang diutarakan dan terbitan metrik itu hingga ke peringkat kedua), R ialah kelengkungan Riemann bagi sesebuah manifold berkenaan itu (yang juga telah lama diketahui sebelum Einstein) dan T αβ ialah komponen “kandungan tenaga alam semesta”, Λ pemalar yang dinamai pemalar alam semesta, λ suatu pemalar perasionalan. Kuantiti Eαβ itu layak dinamai tensor Einstein. Untuk menilai kesesuaian persamaan Einstein seseorang perlu mendalami landasannya dari mula asalnya iaitu konsep masa dan ruang dan andaian Einstein yang asasi selepas penerimaan konsep masa dan ruang beliau sehingga memperoleh persamaannya (2) beliau itu. Berkenaan dengan kelemahan konsep masa dan ruang Einstein telah dibicarakan dengan panjang lebarnya sebelum ini (Shaharir 2007a) dan tidak diulangi di sini. Hanya andaian selanjutnya sahaja yang dibicarakan di sini, iaitu andaian yang berikut:

AE1. Hukum fizik (sunnatullah?) memenuhi prinsip kekovarianan, iaitu hukum yang bebas pencerap, bebas koordinat, atau yang sama bagi semua orang (diam, bergerak seragam atau bergerak memecut). Kuantiti matematik yang memenuhi sifat ini pada zaman Einstein itu ialah tensor (kini ada tambahannya: spinor dan twistor).
AE2. Persamaan terbitan peringkat kedua
AE3. Alam semesta yang tiada jirim dianggap alam yang metriknya ialah metrik Lorentz.
AE4. Persamaan terbitan mestilah berpenyelesaian yang bitara. Oleh itu terbitan peringkat tertingginya (peringkat kedua itu) mestilah dapat ditentukan secara bitaranya dalam sebutan terbitan yang lebih rendah (peringkat pertama dan sifar) dan oleh yang demikian persamaan yang terhasil ialah kuasi-linear sahaja.
AE5. Kuantiti yang terlibat semestinya nirkecapahan (=sifar kecapahan), supaya adanya hukum keabadian yang terbabit.
AE6. Prinsip Mach berlaku: geometri alam semesta ditentukan oleh jirim, iaitu dengan AE1 dan AE5,
(Tensor nirkecapahan yg mewakili geometri alam semesta) = (tensor nirkecapahan yang mewakili kandungan tenaga alam semesta)


Untuk menyelesaikan persamaan Einstein (2) itu, iaitu untuk mendapatkan metrik alam semesta yang diimpikan, seseorang perlu menzahirkan lagi sistem nilai dalamannya, iaitu kepercayaannya terhadap kosmos ini berasaskan agamanya atau tanpa agamanya seperti yang dibicarakan oleh Shaharir (1987/2000, 2004a,b) yang lebih mendekati jiwanya selama ini lagi, iaitu yang menjadi “syarat sempadan” kepada alam semestanya (persamaan terbitan) itu. Umpamanya Einstein mengandaikan

AE7. Alam semesta ini isotropi menyusur ruangnya (bagi sesuatu masa yang tetap).
AE8. Alam semesta ini terhingga dan tidak berubah (statik atau pegun) bila-bila masa pun.Model alam semesta statik yang diutarakan oleh Einstein itu terkenal dengan nama Alam Semesta Einstein. Alam semesta ini memang memenuhi pelbagai ciri yang dikehendaki oleh beliau sendiri itu kecuali keperluan menjelaskan tabii gerakan Utarid itu.

Bukanlah sahaja kerana “kegagalan Einstein” itu yang menerbitkan alam semesta yang lain lagi. Tentunya ada golongan yang menganggap

ABE1. alam semesta ini tidak statik atau pegun

yang layak disifatkan sebagai “andaian alam semesta bukan Einstein” (ABE)

Model alam semesta tidak statik/pegun yang pertama mencapai “kejayaan”-nya ialah model yang diutarakan oleh Schwarzchild 1916 (sarjana Jerman yang juga meninggal 1916). Alam semesta lapang pada 1916 karya Schwarzchild ini ada dibincang dengan terperincinya dalam Shaharir (2004a). Andaian tambahan Scwarzchild ialah bahawa metrik alam semesta lapang itu simetri mengiku jejarinya, tidak bersandar masa, invarian terhadap songsangan masa, dan tiada arah sudut yang diutamakan. Oleh itu metrik dalam model ini ialah

(ds)**2 =g(00) (cdt)**2 –g(11) (dr)**2 –g(22)(dθ )**2-g(33)(dφ)**2 (3)

g =[g(αβ)]= pep (g(00)=1+p/r, -1/g(00) , -r**2 , -(r sin(θ))**2),

dengan p ialah pemalar yg belum ditentukan lagi, (r, φ, θ) koordinat sfera pada komponen ruang drp ruang-masa. Model ini berjaya menjelaskan pergerakan Utarid (adanya anjakan perihelion yang agak dekat dengan cerapan), meramalkan alur cahaya yang melengkung (tetapi tidak tepat dengan cerapan), dan sebagainya yang diingini mengikut TEn itu seperti meramalkan penyingkatan masa (tetapi nilainya tidaklah tepat juga) dan pengecutan panjang, dan yang barunya pula menerbitkan idea adanya “Lohong Hitam” pada awal kejadian alam itu yang menunjukkan alam ini dicipta (suatu yang wajib dipercayai) drp satu titik dan semakin membesar (mungkin menerusi ledakan) tetapi pada masa itu tiada yang mentafsirkan adanya “ledakan” yang kini dinamai “Deguman Besar” (DB) itu. Namun model ini tidak pula meramalkan adanya kiamat (jadi bertentangan dengan sistem nilai agama samawi). Akhir-akhir ini ada pula sumber yang sukar ditolak begitu sahaja bahawa semua riuh-rendah tentang ujikaji/cerapan yang dikatakan serasi dengan model alam ini semuanya konspirasi Yahudi sahaja! (Lihat Shaharir 2004a).Usaha dilakukan untuk mengatasinya, khususnya timbul beberapa orang sarjana yang mendokong kepercayaan Einstein tentang alam semesta ini (alam semesta statik). dan berjaya memperoleh model alam semesta yang mencapai matalamat-matalamat TEn itu termasuk penjelasan pergerakan Utarid, anjakan merah, dan laju cahaya tidak malar lagi (melengkung itu). Namun “kejayaan” yang lebih besar lagi dicapai oleh Friedman (Rusia 1922-24), dan diperkemaskan lagi oleh Lemaitre/Le Maitre (Belgium 1927), Robertson (AS) dan Walker (UK) 1930-an apabila mereka ini (bermula dengan Friedman) berjaya menerbitkan model alam semesta yang jelas berkemungkinan statik atau pegun, atau tidak statik atau tidak pegun. Model alam semesta ini paling layak dinamai model Friedman sahaja tetapi Perang Dingin Rusia-Amerika ketika dalam tahun 1950-an hingga 1992 menjalar masuk ke bidang rakaman sejarah sains juga lalu model ini dicatatkan di dalam buku-buku teks berbahasa Inggeris (AS dan UK) sebagai model Robertson-Walker sahaja walaupun ada yang mencatatkan Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker. Model Friedman diperoleh berasaskan pada andaian tambahan kpd andaian Einstein (selain drp menggugurkan dahulu andaian alam semesta statik itu):

AF1. Jirim di alam semesta ini tertabur secara homogen
AF2. Alam semesta ini ruang-masa kontinum yang ada koordinat masa sejagat, dan bagi setiap masa yang tetap, ruang-3-nya isotropi setempat sehingga sebarang dua titik ruang-3 itu adalah setara sifatnya.

Oleh itu mereka ini berjaya menerbitkan metrik alam semestanya berbentuk
(ds)**2= (cdt)**2 - {R(t) d(sigma)}**2/(1+ku(t))**2/4)**2 ........... (4)
(d(sigma))**2 =(du)**2 + u**2 ((d(theta))**2+ [sin(theta)d(fi)]**2, u=r/r(0)
R(t)=[r(0)]**2 . eksp(f(ct)), dipadankan sebagai “jejari alam semesta”
Jelaslah alam semesta statik ialah apabila fungsi f yang belum ditentukan lagi itu pemalar; dan alam semesta ini tak statik sebaliknya. Oleh sebab ada parameter k dan f yang hanya dapat ditentukan dengan beberapa andaian “syarat sempadan alam semesta” ini (yang membabitkan sistem nilai penyelidik), maka model ini berpotensi terbuka luas untuk penyelidikan selanjutnya. Model ini telah pun memberi spekulasi adanya alam mengembang, menguncup, mengembang-menguncup, atau berkala kerana jejari alam semesta itu boleh bergantung pada masa t. Namun pada masa itu keadaan ini tidak ditafsirkan sedemikian kerana data-data Hubble yang ditafsirkan bahawa alam semesta ini mengembang hanya muncul kira-kira 9 tahun kemudian sahaja. Sungguhpun pada tahun 1927 Lemaitre ada menerbitkan karyanya (dalam bahasa Perancis di Belgium) yang membicarakan alam semesta mengembang ini. Einstein pernah memberi ulasan negatif terhadap pandangan Lemaitre ini kerana semata-mata teori Lemaitre itu kononnya kuat condong kepada dogma Kristian tentang penciptaan alam semesta ini dan tidaklah terjustifikasikan mengikut sudut fizik. Mungkin juga ulasan sedemikian itu kerana prasangka Einstein terhadap peribadi Lemaitre sebagai seorang Paderi Katolik di Belgium. Pada 1930, Lemaitre menegaskan lagi teori alam mengembangnya yang bermula dengan letupan besar yang diistilahkannya sebagai “Telur kosmos yang meletup pada saat penciptaannya” yang kemudiannya dinamai Deguman Besar (DB) oleh Fred Hoyle (seorang ahli astronomi UK yang masyhur) yang tidak disetujuinya kerana beliau merasakan DB yang menunjukkan alam semesta ini ada permulaannya (ada Penciptanya) dan oleh itu bertentangan dengan jiwanya sebagai seorang ateis. Hoyle bersama Gould, Burbidge dan Bondi 1948 “Berjaya” mengutarakan model alam semesta yang tiada implikasi Deguman Besar (DB) yang tidak disukainya itu. Model ini dikenali sebagai model alam mantap yang mengimplikasikan adanya pemusnahan-penciptaan selanjar dalam alam semesta ini agar sega-galanya tiada perubahan langsung, sama seperti sedia kala (tiada mula dan tiada akhirnya, dan oleh itu tiada Penciptanya). Nilai ateisme Hoyle (dan Gould-Bondi) ini terus mempengaruhi pembinaan model alam semesta hingga ke ahari ini sebagaimana ditunjukkan kemudian.


Dalam 1931 Lemaitre membuktikan alam semesta statik menerusi model Friedman ini tidak stabil. Namun isu kestabilan ini mungkin bukan sahaja boleh dipertikaikan atau boleh diatasi tetapi usaha itu benar-benar terhenti apabila data cerapan Hubble 1929 “berjaya” ditafsirkan sebagai kononnya alam ini memang mengembang yang bertentangan dengan model statik itu. Tambahan pula, mungkin sekali, model yang tidak stabil tidak diingini kerana takut kiamat berlaku agaknya! Pada 1948 Alphe, Bethe dan Gamow (ahli fizik yang disegani ketika itu ialah Gamow) memaparkan teori fizik yang dapat memenangi hati nurani komunitinya tentang “deguman besar” itu sehingga seringkalah orang kini pun mengatakan TDB itu ciptaan Gamow sahaja (dengan melupakan Friedman atau Lemaitre) walaupun dikatakan hasrat mereka menyusun nama mereka mengikut abjad itu ialah supaya orang mudah merujuknya sebagai karya ABG (yang mudah dingat sebagai alfa-beta-gama). Tiga perkara ini (kestabilan, cerapan Hubble dan teori ABG) mematikan keperluan model alam semesta Einstein (alam semesta statik) malah Einstein sendiri pun mengalah. Namun sehingga kini pun perlawanan merebut takhta alam semesta antara alam semesta pegun dengan alam semesta dinamik (alam mengembang) masih berterusan dan perinciannya dibicara kemudian ini.

Walau apapun mengikut Islam, oleh sebab kita wajib percaya adanya kiamat, maka model alam yang tidak stabil, seperti tidak stabil asimptot umpamanya, atau mengikut satu takrif baru kestabilan, sepatutnya lebih sesuai daripada model alam semesta yang stabil selama-lamanya. Lebih baik lagi jika diwujudkan model yang membenarkan adanya malapetaka atau kekalutan yang mungkin boleh mewakili kiamat itu, misalnya pada nilai parameter berkenaan yang cukup besar. Namun oleh sebab mereka yang terbabit dengan pemodelan alam semesta ini tidak mendokong sistem nilai agama samawi yang menegaskan pastinya ada kiamat, maka pertimbangan sebegini tidak menarik perhatian mereka.


Sementara itu, model alam semesta tidak statik boleh dikatakan diusahakan serentak dengan model statik itu oleh kumpulan ahli kosmologi yang bermotivasikan sistem nilai yang berbeza daripada Einstein, atau Lemaitre itu umpamanya. Malah lebih awal drp model Friedman itu pun sudah ada sarjana yang “berjaya” membina model berasaskan sistem nilai yang berbeza itu. Beliau ialah de Sitter yang pada 1917 yang mengemukan model alam yang dinamik secara eksponen dan menghasilkan natijah bahawa alam semesta ini tiada awal dan tiada akhirnya! Walaupun ramai ahli astronomi dan kosmologi Barat yang gembira dengan penemuan yang bertentangan dengan agama ini (bukan sahaja Islam) tetapi agama diselamatkan oleh matematik juga kerana kegembiraannya tidak dapat bertahan lama apabila mereka mendapati model ini tidak mampu memberikan implikasi cahaya melengkung yang diramalkan oleh TKnE dan kononnya telah dicerapi berlaku di angkasa lepas itu.


Golongan ateis dalam bidang kosmologi yang boleh dikatakan pada awalnya dijuarai oleh Hoyle (dan kini tentunya Hawking dan Weinberg) terus menerus membina (memperbaiki) moderl alternatif kepada model model statik, atau model yang mengimplikasikan adanya permulaan alam semesta ini seperti DB itu. Mereka ini menyarankan alam semesta yang perlu dibina ialah alam yang disifatkannya sebagai alam berkeadaan mantap, iaitu alam yang dinamik tetapi ketumpatan jirim atau tenaga dalam alam ini tetap tidak berubah; tegasnya tiada pengembangan alam semesta ini. Sarjana yang pada mulanya dianggap paling berjaya dalam hal ini ialah Hermann Bondi dan Thomas Gould (pelarian Nazi dari Austria), Burbidge dan Fred Hoyle dan Burbidge dari Briton (yang ateis itu) yang pada 1948 (diringkaskan sebagai model BGH) melahirkan idea bahawa apabila galaksi-galaksi menjauhi antara satu dengan lain, maka galaksi-galaksi baru terus menerus terbentuk antaranya (andaiannya jirim baru sentiasa tercipta) sehingga alam semesta ini masih nampak sama sepanjang masa dan di mana-mana jua. Mereka juga mengambil kira semua ciri yang dianggapnya positif daripada model alam de Sitter dan Friedman (lihat Shaharir 1987/2000) di samping memenuhi sifat-sifat baru di atas. Model keadaan mantap/tunak ini memerlukan pengubahsuaian Teori Kenisbian Am (TKnA) atau TEn bagi membenarkan penciptaan jirim terus menerus itu, tetapi kadarnya begitu perlahan (sekitar satu zarah per km padu per tahun) sehingga keadaannya tidak bertelagah dengan ujukaji. Andaian asasnya model BGH ialah seperti berikut:

ABGH1: Prinsip Mach Einstein tidak berlaku. Andaian ini menggembirakan golongan kontra-kebendaanisme.
ABGH2. Ketumpatan tenaga alam semesta ini malar
ABGH3. Alam ini tidak mengembang tetapi jirim alam semesta ini sentiasa tercipta pada kadar yang malar (secara tabii, bukan oleh Tuhan) . Ini terkenal sebagai “postulat kosmologi sempurna”. Andaian ini selari dengan pandangan para ahli kalam atau mutakallimun terutamanya apabila dilakukan sedikit pengubah-suaiannya yang jelas itu.

Ekoran daripada ABGH3, itu persamaan Einstein tidak semestinya berlaku, walaupun ruang-masa kontinum dalam teori Einstein itu dianggap sah berlaku. Persamaan Einstein perlu diganti dengan
E(alfa, beta)= landa (T(alfa,beta)-U(alfa,beta), kecapahan T sama dng kecapahan U
........................................................................ (5)
Walaupun model alam semesta Friedman masih boleh menjadi penyelesaian (5) tetapi tafsiran penyelesaian itu amat berbeza kerana andaian ABGH1-3 itu. Satu daripadanya ialah betapanya alam semesta BGH itu tiada awal dan tiada akhirnya, yang tentunya bertentangan dengan ajaran agama terutamanya Islam. Namun ini tidaklah menjadi isu bagi kebanyakan ahli astronomi dan kosmologi Barat. Malah itulah matalamat golongan ateis daripada awal-awal pemikirannya lagi. Ada isu lain yang mendorong mereka tidak berpuas hati dengan model ini sehingga model ini pun tersisih setelah cerapan-cerapan yang dibuat di sepanjang 1950-an menunjukkan tiada bukti yang boleh menyokong teori alam semesta tidak mengembang yang tersirat di dalam model BGH itu. Malah para penentang teori alam semesta berkeadaan mantap seperti model beraya sakan pada 1965 apabila Penzias dan Wilson menunjukkan (tafsiran cerapannya) alam semesta ini lebih padat pada zaman dahulu daripada sekarang yang kononnya menjadi bukti yang kuat dan desisif kepada sahnya Teori Deguman Besar (TDB) dan Teori Alam Mengembang (TAMbang) itu. Usaha yang lebih teliti lagi untuk mengelak daripada implikasi TDB dan oleh itu adanya permulaan masa dibuat oleh sarjana-sarjana Rusia dalam tahun 1960-an. Mereka memeriksa model-model alam yang diutarakan sebelumnya mereka dapati hanya model Friedman itu sahaja yang mengimplikasikan DB dan adanya permulaan masa itu. Namun kemudiannya mereka mendapati ada banyak lagi model bak Friedman yang juga mengimplikasi adanya DB dan adanya permulaan masa, lalu pada 1970, maka ramailah sarjana bersetuju dengan model alam semesta yang mengimplikasikan adanya DB dan permulaan masa.


Namun banyaklah hal yang tidak memuaskan akibat fenomenon DG itu sehingga kegiatan memperbaikinya rancak dilakukan sejak 1970-an dalam konteks pengekalan adanya deguman besar dan pengembangan alam semesta ini. (Senarai kelemahan ini dipaparkan kemudian). Ini seanalog dengan yang berlaku dalam Teori Evolusi Darwin (TED). Satu daripada pengubahsuaian alam mengembang ialah alam semesta inflasi iaitu berlakunya pengembangan yang pantas pada permulaan hayat alam itu. Ini semata-mata untuk mengelak kritikan lamanya masa alam semesta ini untuk mencapai tahap seperti sekarang ini jika evolusi tabii dibiarkan berlaku sehingga memustahilkan berlakunya TAMbang itu. Karya-karya tentang model alam semesta jenis ini ada di Lampiran 1. Namun golongan sarjana ateis dan agnosis (yang cukup ramai itu) masih kurang bersetuju dengan model alam mengembang sahaja, atau pengubahsuaiannya, alam semesta inflasi itu (kerana antaranya, masih ada unsur ciptaan), lalu mengesyorkan model mengembang-menguncup iaitu dikenali sebagai model berganjat, berayun atau model berdaur/berkitar dan model ini tajaan Steinhart dari Univ. Princeton AS sejak tahun 1980-an (Lihat Steinhart 2003). Tujuannya ialah untuk mengelak daripada “ciptaan daripada tiada” yang nampak serasi dengan model alam semesta mengembang (AMbang) itu. Karya-karya tentang model alam semesta berganjat ada di Lampiran 2. Model alam semesta berganjat memanglah ditentang oleh golongan pendokong totok TDB. Mereka berpendapat model alam berganjat itu bertentangan dengan cerapan yang menunjukkan alam semesta ini akan ada 10 kali lebih padat drp sekarang ketika alam itu dibenarkan mengecut kembali selepas sampai kembangan yang maksimum. Lagi pun, katanya lagi, tiada fizik yang diketahui hingga kini akan boleh berlakunya pengembangan kembali daripada penguncupan (yang distilahkan sebagai Mamahan Besar) itu. Satu lagi hujah menentang teori alam semesta berganjat ialah seperti berikut: Jikalau alam semesta ini berganjat, maka hukum termodinamik memastikan berlakunya tumpukan entropi secara dauran (berkala). Bagi setiap daur yang berturutan itu akan berlaku kembangan yang semakin perlahan, dengan jejari yang lebih besar. Jika proses ini diterbalikkan bagi menyurih asal usul alam semesta ini maka alam semesta ini menjadi semakin kecil dan berhenti pada daur pertama dan permulaan yang mutlak. Oleh itu kedua-dua model ini (alam semesta inflasi dan alam semesti berganjat) model nampaknya tidak menenangkan fikiran sarjana Barat sekali pun. Model daripada golongan ateis dan agnosis ini mudah diperoleh pertentangannya dengan agama khususnya Islam. Malangnya model ini muncul kembali dengan gahnya menerusi kosmologi quantum Hawking yang dibicarakan nanti.


Gologan sarjana yang menentang TDB tetap berusaha mempertahankan sistem nilainya dengan memperbaiki model statik atau model mantap itu kerana model TDB dan sekutunya TAMbang itu tidak juga menyelesaikan banyak masalah cerapan yang ada. Seperti yang dipaparkan nanti penentang TDB-TAMbang juga semakin ramai dan yang masyhurnya bukannya sahaja dari UK (Hoyle dan Bondi) tetapi juga beberapa orang Pemenang Hadiah Nobel seperti Hannes Alfven dan Lederman dan sarjana-sarjana besar lain lagi yang dibicarakan di bawah ini.


3. Bersambung....

No comments: