Monday, November 5, 2007

kritikan Sarjana Barat terhadap TDB

3. Kritikan Spesifik Beberapa Orang Sarjana Barat terhadap Teori Deguman Besar

Suara pihak yang tidak bersetuju dengan TDB (Teori Deguman Besar) memang telah muncul sejak 1970-an lagi atas pelbagai sebab yang dibicarakan nanti. Namun suara ini mendapat pembesar suaranya yang pertama menerusi majalah ilmiah Barat yang berprestij Nature pada 1989, kerana kebetulan penyunting majalah tersebut ketika itu, John Maddox, adalah sarjana yang tidak bersetuju dengan TDB. John Maddox mencipta slogan “Hancurkan Deguman Besar” kerana katanya, “Selain drp tidak boleh diterima secara falsafahnya, DB itu pandangan yg terlampau dimudah-mudahkan tentang bagaimana alam semesta bermula, dan teori itu tidak mungkin dapat bertahan selepas sedasawarsa ini.” (Nature 340, August 10, 1989). Bahagian awalnya, pandangan Maddox ini memang benar tetapi luahan emosinya di bahagaian akhir kata-kata beliau itu meleset kerana TDB masih besar pengaruhnya hingga sekarang walaupun kekuatan sains TDB benarlah semakin menurun sehingga muncul Kumpulan Kosmologi Alternatif pada 2004 di UK dan adanya persidangan khas pertama tentang kosmologi alternatif pada 2005 bernama “Persidangan Krisis Kosmologi I” yang diadakan di Portugal.
Para pendokong TDB yang hingga kini pun ramai yang hanya bertaqlid sahaja (hampir semua pendokong Muslim) mungkin berubah sedikit pendiriannya jika mereka mengetahui dan menginsafi kelemahan TDB itu. Karya terbaru yang mempersoalkan kewajaran TAMbang umapamanya ialah karya Gron & Elgaroy (2007) dan karya-karya lain seumpamnya cukup banyak seperti yang dibicarakan selanjutnya ini. Senarai kelemahan TDB memang banyak dan mudah didapati dalam internet sahaja dengan meminta “weaknesses of the big bang theory” atau “kelemahan teori dentuman besar” yang dapat ditelaah dengan terperincinya dalam karya yang khusus mengkritik TDB oleh para sarjana sekular atau apeduli agama pun, serta oleh sarjana-sarjana Kristian. Antaranya kelemahan yang disuarakan oleh para ahli kosmologi Barat sendiri itu ialah yang berikut:
LTDB0. TDB mengimplikasikan TED dan oleh itu oleh secara tabiinyalah segolongan sarjana keagamaan (terutamanya Kristian, Yahudi, Islam) menentangnya atas dasar penolakannya terhadap TED itu. TED juga mengimplikasikan alam semesta ada permulaannya yang tidak disetujui oleh sebahagian sarjana ateis. Ada yang menolak kerana dengan ada permulaan itu perkiraannya menunjukkan tidak cukupnya masa bagi alam semesta ini ber-evolusi menjadi tahap seperti sekarang ini. Ada yang menolak berasaskan “hujah kosmologi”: Setiap yang bermula mestilah bersebab yang berbau agama dan tidak disukai bukan sahaja oleh ateis. Ada yang menyedari bahawa TDB itu bertentangan dengan Hinduisme (tarikan kepada nilai daripada Hinduisme memang perkara biasa berlaku pada sarjana Eropah, malah “bapa kedua” MQ, Schroedinger dikatakan demikian dan meresap masuk ke dalam formulasi MQ beliau). Ada pihak yang tidak senang adanya DB itu kerana mereka mempersoalkan dimanakah Tuhan dan apakah yang Tuhan buat sebelum DB berlaku, dan sekali pula mempersoalkan creatio ex-nihilo (kejadian drp kosong) itu.

LTDB1. Tidak dapat menjelaskan beberapa sifat asas alam semesta seperti yang berikut:


LTDB1.1. Kenapa alam semesta awal begitu tinggi darjah isotropinya? Kenapa suhu sinaran latar belakang mikrogelombang kosmos (SiLaM) begitu sekata?
Kenapa foton SiLaM datang daripada rantau-rantau yang tak berkait?
(Ini dikenali sebagai “masalah ufuk”).

(SiLaM dianggap satu daripada tiga perkara asas yang digunakan untuk mentafsir berlakunya TDB, dan inipun tidaklah disetujui oleh semua ahlinya (Marmet 1988). Dua lagi ialah anjakan merah galaksi jauh (yang terkenal menerima kritikannya) dan belanarnya unsur-unsur ringan yang dicerapi (khususnya helium dan hidrogen berat) yg menunjukkan kononnya unsur-unsur ini memang “dimasak” sejak mula DB itu. Mengikut TDB, pada mulanya alam semesta ini amat panas dan apabila alam itu berkembang dengan pantasnya (dikenali sebagai model inflasi) iaitu sekitar sefaktor 1022 per 10-30 saat, dan suhu sinarannya susut sehingga sejak 1992 dianggarkan sekitar 3 K sahaja. SiLaM isotropi pertama kali ditemui oleh Penzias dan Wilson 1965 dan pada 1992 sekumpulan penyelidik di NASA melaporkan bahawa data daripada satelit COBE (Cosmic Backgroud Explorer), yang khusus dilancarkan bagi tujuan membuktikan TDB-TAMbang, mengesani SiLaM anisotropi yang digelintari, akibat model inflasi itu. Pada 2003 ujikaji BOOMERanG (Balloon Observations of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics) di Antartica sejak 1997 yang juga khusus untuk mengesan SiLaM menerbitkan data-data yang dikatakan selari dengan data COBE itu. Begitu juga dengan projek MAP (Microwave Anisotropy Probe) di NASA yang dilancarkan pada 2001). John Mather (NASA) dan George Smoot (Univ. of Calif) dianugerahi Hadiah Nobel 2006 kerana “penemuan mereka tentang bentuk jasad hitam dan anisotropi SiLaM)
LTDB1.2. Bagaimanakah boleh berlakunya galaksi-galaksi boleh terbentuk daripada satu keadaan alam semesta dahulunya begitu tinggi isotropinya? Bagaimanakah ketaksekataan rambang dalam alam semesta mengembang boleh mengizinkan pembentukan galaksi? (Masalah pembentukan galaksi atau struktur skala besar)

LTDB1.3. Kenapakah ketumpatan tenaga dalam alam semesta cuma cukup untuk merentangi satah (ruang Euklidan?). Kenapakah cerapan menunjukkan banyaknya jirim dalam alam semesta ini adalah sekitar sebanyak yang genting yang diperlukan untuk memberhentikan pengembangan itu? Kenapakah syarat awal yang tak berkenyataan diperlukan, iaitu sebaik sahaja selepas deguman besar itu, ketumpatan jirimnya semestinya sama dengan ketumpatan genting sehingga pada 50 tempat perpuluhan? (Masalah kesatahan/kedataran)

LTDB1.4. Kenapakah adanya bintang-bintang yang nampaknya lebih tua drp alam semesta? (Masalah umur alam)

LTDB1.5. Bagaimana boleh berlaku nisbah antijirim dng jirim begitu kecil?

LTDB2. Bagaimanakah DB berlaku atau bagaimana sebelumnya? Bahagian yg susahnya menjawab soalan ini ialah dengan teori graviti kerana pada awal kejadian DB dahulu suhu dan tekanan begitu tinggi hingga hukum-hakam fizik tidak diketahui.

KelTDB3. Bagaimanakah model alam semesta drp TEn ini boleh diterima sedangkan model itu tidak mengambil kira MQ yang dianggap memerintah alam semesta ini pada masa kejadiannya?

LTDB4. Andaian AMbang dalam TDB itu hanya satu tafsiran daripada cerapan ajakan merah daripada cerapan radioastronomi oleh Hubble itu. Banyak penjelasan cara lain lagi yang boleh menjelaskan cerapan itu dengan hujah-hujah lain yang lebih teguh lagi seperti menerusi fenomenon anjakan merah, kejadian ledakan besar itu sendiri, dan kehadiran unsur deutreum, helium-3 dan letium-7 dan lain-lain (sila lihat Shaharir 2005).

LTDB5. Cerapan yang baru-baru selepas 1980-an hingga kini, banyak yang tidak dapat dijelaskan menerusi TDB, malah banyak pula yang bertentangan dgn ramalan TDB itu.

LTDB6. TDB tidak dapat menjelaskan asal-usul alam semesta atau objek-objek bererti di dalamnya (seperti galaksi, bintang, planet dan manusia). TDB tidak mengandungi sebab tabiis yang tekal atau kredibel untuk menjelaskan benda yang dilihat di alam semesta ini.

LTDB7. TDB mengandungi banyak kelemahan falsafah yang behubung dengan ontologi baik daripada perspektif keagamaan wahyu atau sekularisme sekalipun.

LTDB8. Tabii tenaga gelap dan jirim gelap tidak dapat dijustifikasikan menerusi TDB.

LTDB9. Semua dalil berlakunya DB, lohong hitam, tenaga gelap dan jirim gelap bergantung pada satu anggapan yang genting, iaitu bahawasanya Persamaan Einstein (2) itu masih berlaku apabila diekstrapolasi daripada kondisi-kondisi tercerap sederhana kepada situasi-situasi ekstrim yang tidak tercerap, sedangkan Persamaan Einstein (2) diperoleh di luar drp pertimbangan ini.

LTDB10. Teori tetali (yang begitu menjanjikan kekuasaannya mengatasi model zarah yang dianggap sudah gagal) menunjukkan TDB tidak mungkin berlaku.

LTDB11. Banyak teori alternatif kpd TDB yang diutarakan oleh gologan teis atau bukan teis, malah ateis pun.
[Karya ahli kosmologi alternatif ini dikatakan menghadapi rintangan memperoleh gran penyelidikan atau sokongan sahaja pun, dan sekatan penerbitan selumayan pihak yang mendokong TDB atau TAMbang sehingga mencetuskan KKA (Kumpulan Kosmologi Alternatif) di UK yang membuat surat terbuka kpd komunitinya yang ditanda-tangani oleh 33 orang ahli kosmologi termasuk Hermann Bondi dan disiarkam dalam New Scientist 2004 itu. Senarai sebahagian besar rujukan bagi teori alternatif itu dibincangkan kemudian. Seminar pertama dunia khas untuk perbincangan kosmologi alternatif di adakan pada 2005 berjudul “1st Crisis in Cosmology Conference (CCC-1): Challenging Observations and the Quest for a New Picture of the Universe” di Moncao, Portugal, 23-25 Jun 2005. Golongan ahli kosmologi teis pula membina teori yang dinamainya Teori Reka Bentuk Pintar (TRBP) yang tentunya menghadapi rintangan yang lebih besar lagi yang dibicarakan berasingan nanti]

Ahli-ahli kosmologi Barat sedang berusaha memperbaiki atau meninggalkan langsung TDB itu dengan menawarkan pelbagai teori barunya dan teori baru inilah yang nampaknya tidak diketahui langsung oleh para penulis Muslim hingga kini, malah asyik mengukuhkan TDB menerusi tafsiran Ayaht-Ayaht al-Qur-‘aan tanpa penglibatan secara langsung dengan penyelidikan bidang kosmologi. Ini dibicarakan dengan lebih rinci lagi kemudian.


TDB mengandaikan alam semesta ini baru, iaitu bermula pada suatu masa terhingga dahulu bermula 15 bilion tahun dahulu!). Schaefer (1994), seorang ahli kimia di AS yang dikatakan bertaraf pemenang Hadiah Nobel, berkata, sesetengah ahli sains terkenal menolak idea asal-usul alam semesta ini bermula pada satu masa terhingga dahulu berasaskan falsafah. Schaefer sendiri terkenal sebagai seorang kimiawan Barat yang lebai dan tawadhu’ Kristian dan oleh itu tidak hairanlah beliau condong tidak menyetujui TDB-TAMbang. Dalam makalahnya itu, Schaefer memberi contoh Eddington, seorang ahli fizik besar UK sezaman dengan Einstein yang dikatakan bertanggungjawab mengesahkan ujikaji pentahkikan TKnE (Lihat Shaharir 2004a tentang kesah manipulasi ujikaji ini), yang menolak idea alam semesta yang ada permulaan, kerana dia berasa ada sesuatu yang tidak kenanya dengan model alam semesta berasaskan TDB kerana model itu memerlukan masa ber-evolusi yang tidak terhingga lamanya untuk mempersaksikan alam semesta berada di tahap kini. Segi ajaran Islam, kejadian alam semesta ini semestinya ada permulaannya kerana hanya Tuhan sahaja yang tiada permulaan. Schaeffer sebagai penganut Kristian yang setia itu tentunya juga berpendirian begini. Namun sejak kebelakangan ini, Schaffer menegaskan bahawa TED (dalam sains hayat) boleh diterima sebagai teori yang tidak bercanggah dengan ajaran Kristian. Kemungkinannya beliau ingin menjaga jawatannya yang berprestij sebagai ketua penyelidikan projek Genom yang besar itu. Cerita bagaimana seseorang sarjana disingkir daripada jawatan pentingnya kerana pendirian ademiknya berlawanan dengan arus perdana memang tidak asing di AS sekali pun, seperti yang terbarunya berlaku pada seorang professor di Kansas University yang dilucutkan jawatannya sebagai ketua jabatan pendidikan kerana mengetengahkan sebuah kursus yang mengandungi TRBP (Skeptical Inquirer March 1, 2006, 30(2): 11-12).

Schaefer juga menyatakan sebab am penolakan seseorang terhadap idea alam semesta berpermulaan itu yang dikatakannya berasaskan pada “hujah kosmologi” (sejenis hujah falsafah): Setiap yang ada mulanya mestilah bersebab; oleh itu jika alam semesta ada masa mula wujudnya, maka alam semesta itu mesti ada sebab kewujudannya yang tidak disukai oleh sarjana Barat kerana berbau agama. Hujah ini mungkin sekali tidak relevan/terpakai bagi orang yang beragama walaupun Iqbal (1934/2004:23-25) menunjukkan “hujah kosmologi” (dan “hujah teleologi” dan “hujah ontologi” memang gagal membuktikan kewujudan Tuhan! Namun mungkin sekali penentangan Barat kepada TDB ini tidak disedari umum, termasuk sarjana/penulis Muslim seluruh dunia.


Schaefer juga menyebut betapanya TDB bukan sahaja bercanggah dengan ajaran ateisme totok (yang tidak mengiktiraf sebarang teori yang menunjukkan adanya Tuhan yang mencipta) tetapi juga bercanggah dengan Hinduisme yang mengajar adanya daur kehidupan yang tidak terhingga. Tidak hairanlah Narlikar (sarjana India yang tentunya mengetahui benar ajaran Hindu), bersama Hoyle dan Burbidge (sarjana Inggeris yang ateis), mengutarakan model alam yang tiada TDB, iaitu “alam semesta mantap” (Hoyle-Burbidge-Bondi-Gould 1948 lagi) dan penmbah-baikannya “alam semesta kuasi-mantap” (Narlikar 1999, Hoyle, Burbidge dan Narlikar 2000). Hoyle dan Burbidge, dua orang lagi sarjana besar yang diambil oleh Schaefer bagi mewakili penentang TDB yang penentangannya tidak berasaskan pada pada agama Kristian atau agama Timur tetapi pada ateisme (iaitu pegangan hidup ahli sains ghalib Barat). Ketidak-puasan ahli astronomi terhadap TDB mengikut semangat Hoyle dan Burbidge ini sesungguhnya telah lama seperti yang terbukti daripada tulisan Ellis (1984) yang menyorot keperluan teori alternatif kepada TDB itu.


Ross, seorang daripada ahli astrofizik yang terkenal dan pada masa yang sama terkenal dengan sikapnya mempedulikan ketuhanan Kristian seperti yang terpancar dalam karyanya (1999, 2001, 2004, 2006). Schaefer memetik pendapat Ross tentang TDB yang menulis, “jika masa bermula pada DB itu, maka alam semesta mestilah suatu entiti yang beroperasi dlm masa yang tidak bersandarkan sepenuhnya pada, dan pra-wujud daripada, dimensi masa kosmos. Ini bermakna Tuhan itu transiden, iaitu beroperasi melampaui batas-batas dimensi alam semesta dan Tuhan itu bukannya alam semesta ini sendiri dan tidak juga berada dalam alam semesta ini”. Tuhan yang seperti ini tidak menyenangkan orang-orang seperti Ross ini.


Lederman dan Teressi (1994), yang pertama itu pemenang Hadiah Nobel fizik nukleus 1978, juga tidak senang dengan TDB kerana TDB memerlukan keadaan awalnya kosong, satu bentuk vakum yang aneh kerana walaupun tiada apa-apa, tanpa ruang, masa, jirim, cahaya dan suara, tetapi ada pula hukum-hakam alam tabii dalam situasi itu. Baginya, semua ini tiada munasabahnya. Namun hujah-hujah Lederman ini tidak kuat kerana hujahnya itu tiada masalahnya bagi orang-orang yang beriman dengan kekuasaan Tuhan mencipta ex-nihilo, jika terbukti atau benar-tidaknya TDB itu. Bagi pihak kebendaanis yang percaya kpd mekanik quantum (MQ) juga berpendirian kekhawatiran Lederman itu tidak berasas kerana MQ juga menegaskan tiadanya “kosong”, “hampa” atau ”vakum” mengikut pengertian klasik itu. Satu lagi pandangan terhadap pendapat Lederman ini ialah betapa lemahnya MQ kerana tidak mengizinkan wujudnya “kosong”, “hampa’ atau “vakum” mengikut pengertian yang dikehendaki agama itu. Isu penciptaaan menerusi ex-nihilio (kosong sekosongnya, atau tradisi Islamnya isu la min syai’) memang menjadi perkara besar dalam tradisi Kristian dan Islam dan oleh itu dibicarakan lagi kemudian ini.

Di Barat isu ada-tidaknya tuhan masih menjadi perkara besar (Russel drk 1988, Le Poidevin 1991, Craig & Smith 1993, Smith 1997 & 1998, Begley 1998, Barbour 2000, Polkinghorne 2003, Blanchard 2004, Carrier 2005, Hodgon 2005, Dawkins 2005, Aston & Westacott 2006, Dawkins 2006) yang pada setengah pihak berpendapat “bukan masalah kita” (kerana kita Timur atau lebih spesifik lagi “Islam”). Ada beberapa buah jurnal khas yang memuatkan perkara ini seperti Zygon dan Skeptic. Sebenarnya Timur/Muslim juga perlu mengikuti isu Barat ini kerana penyakit Barat ini sedang menular ke seluruh dunia. Kebanyakan penentangan sarjana beragama Barat terhadap kosmologi quantum (KQ) adalah berkisar pada isu kewujudan Tuhan, seperti kebanyakannya berhujah bahawa kosmologi quantum Hawking (yang mengandaikan berlakunya TDB) mengimplikasikan ateisme/mulhidisme dan tentunya ada yang membangkangnya. Kedua-dua aspek ini dapat diikuti dalam Craig dan Smith (1993) dan hujah baru lagi dalam Smith (1998).

Malah pandangan Smith (1997,1998) tentunya menggembirakan sebahagian besar ahli sains Barat yang ghalib itu kerana beliau berhujah alam semesta ini wujud disebabkan adanya kebarangkalian bersyarat pewujudan berasaskan pada hukum alam tabii yang berfungsi (iaitu “fungsi gelombang” alam semesta) dan sekaligus membuktikan hukum alam tabii ini tidak tekal dengan pendirian agamawan dan mengimplikasikan tiadanya Tuhan serta menyangkal pendirian sarjana agamawan yang tersebut itu. Beliau membuat kesimpulan dengan sombongnya bahawa seseorang kini hanya berpeluang memilih menjadi mulhid/ateis atau menegaskan kosmologi quantum itu palsu. Beliau juga mengingatkan mereka yang cenderung kepada keagamaan kerana katanya sejak Kopernigh/Copernicus dan Galileo, bila-bila masa pun apabila agama menentang sains maka agamalah yang kalah. Bagi pihak Islam hujah-hujah Smith ini juga menunjukkan kelemahan MQ menerusi kosmologi quantum ini, kerana pilihan yang ada itu semuanya bertentangan dengan Islam.

Namun unsur MQ yang lain pula sering digunakan untuk membuktikan kewujudan tuhan. Umpamanya hampir semua ahli teori fizik (termasuk Hawking dan Weinberg) mengaku semua pemalar fizik begitu teliti dan tepat nilai dan gabungannya sehingga jika pemalar-pemalar ini diubah nilainya sedikit sahaja maka semuanya akan runtuh. Ini dirujuk sebagai “penalaan halus” dalam fizik yang telah dibicara dalam konteks TRBP. Namun Hawking dan Weinberg tidak terpanggil untuk mengaitkan situasi ini dengan Tuhan. Seorang Rabbaniyun/ahbaru (Rabai/Rabbi, ulama/ahli hukum Yahudi, Lihat al-Qur’aan, 3:79; 5:44) yang bernama Steinman (2000) memperkatakan perkara ini yang dihubungkan dengan kewujudan tuhan. Hujah-hujahnya tentulah banyak yang sesuai disokong oleh ulama ahl Kitab dan Islam. Sementara itu ahli kosmologi Kristian, di AS terutamanya, membina sebuah teori lawan TDB dan teori-teori kosmologi yang apeduli agama (Kristian) yang dinamainya “Teori Penciptaan” atau “Reka Bentuk Pintar” yang kini cukup banyak penulisannya (lihat contoh penyumbangnya yang disebut sebelum ini), yang contohnya menerusi prinsip antropi dalam IDEA (t.t) dan “penalaan halus” itu. Ini dibicarakan lagi dalam seksyen khasnya nanti.
Sejak 1980-an, terutamanya selepas Hawking (1987), model-model alam semesta dalam TKnE itu mendapat lonjakan daripada penerapam MQ ke dalamnya dan membentuk bidang yang dinamai Kosmologi Quantum (KQ) yang dibicarakan berasingan nanti. Namun model berperisa MQ ini mendapat tentangan hebat daripada kumpulan yang sama yang dahulunya menentang model berasaskan TKnE sahaja itu. Antara mereka yang menentangnya yang berasaskan ajaran Kristian (kebanyakannya ahli falsafah) ialah Le Poidevin (1991), Miller (1999), Wilkinson dan Wolfendale (1993), Polkinghorne (1996, 1998), Alston (1988, t.t), Smith 1997, Craig dan Smith (Craig 1996,1997; Craig dan Smith 1993) yang banyak mengaitkan teori KQ dengan ateisme. Senarai senarai sarjana dan sumbangannya dalam bidang ini ada di Lampiran 6 dan 7. Namun sarjana Barat (ahli kosmologi sendiri) pada amnya jauh lebih banyaknya yang merendahkan Kristian seperti yang diwakili oleh sarjana besarnya Weinberg (1992), Hawking (1988/1994), Isham (1988, 1993), dan evolusis terkenal Dawkins (2006, 2005, 2004, 1999). Berdasarkan Lightman (1990) dan Carroll (2003), tentunya lebih daripada 90% ahli sains Barat menyebelahi Weinberg, Hawking dan Dawkins itu, sekurang-kurang dalam isu berkenaan KQ yang berhubung dengan TDB-TAMbang-TEv.

Tentang TAMbang itu pula, yang memang menjadi sebahagian daripada unsur TDB itu, sejak cerapan Hubble 1929 ditafsirkan menyokongnya pada tahun 1936 menerusi model matematik alam semesta Friedman oleh Lemaiter (telah disebut dalam seksyen 2) dan seterusnya diperkuatkan dengan sebuah teorinya oleh serangkai sarjana yang disusun namanya dalam penerbitan mereka bersama berkenaan teori ini sebagai Aleph, Bergman dan Gamov (supaya dirujuk sebagai alfa, beta gama atau ringkasnya, ABG) 1948 itu, telah mengalami banyak pengubahsuaiannya, dan teori terbarunya sejak 1970-an, apabila disyorkan pengembangan itu berlaku secara eksponen pada peringkat awalnya dan dinamai “model inflasi” (Lampiran 1). ABG mengutarakan hipotesis “alam mengembang” itu semata-mata bagi tujuan menjelaskan tafsiran data Hubble itu, sedangkan penjelasan data tersebut boleh dilakukan tanpa hipotesis alam mengembang seperti menerusi “kesan Compton” dan dan lain-lain lagi mengikut teori alternatif kosmologi yang dibicarakan nanti dalam seksyen 5. (Senarai karya teori alternative ada di Lampiran 2 hingga 5).

Teori alternatif bukan quantum kepada TDB dan TAMbang telah dibicarakan dahulu dan di sini ditumpukan kepada MQ yang sepadannya pula. Yang ingin disebut lagi di sini ialah betapanya kewujudan fizik alternatif bagi menjelaskan cerapan Hubble 1929 dan Penzias & Wilson 1965 (dan terbarunya 1992 dan 2003 tentang SiLAM yang telah disebut dalam seksyen 3 sehingga dua orang sarjana yang terlibat Mather dan Smoot beroleh Hadiah Nobel Fizik 2006 itu) itulah memberi kekuatan kepada pembinaan model-model alam alternatif atau kembali memeriksa model alam lama dalam konteks kosmologi quantum pula. Inilah agaknya yang membuatkan model alam statik kembali ke pentas dan khususnya Barrow drk (2003) memeriksa kestabilan model alam statik yang dahulunya dibuktikan tidak stabil, lalu menjadi sebabnya model itu perlu disingkirkan; dan mereka berjaya membuktikan model statik itu sebenarnya stabil juga (Lampiran 3). Ringkasnya, segala kekurangan dalam kosmologi klasik (model alam semesta semata-mata mengikut TEn sahaja) masih kekal diwarisi dalam KQ. Khususnya dalam hal TAMbang itu, sekumpulan ahli sains fizik UK yang menamakannya Kumpulan Kosmologi Alternatif (KKA)/Alternative Cosmology Group (ACG) yg ahlinya termasuk Hermann Bondi, ahli asronomi Besar UK itu, membuat sebuah memorandum terbuka yang disiarkan dalam New Scientist 22 May 2004 yang memprotes komunitinya yang mempertahankan TDB yang semakin runtuh itu dan menghalang sarjana alternatifnya (Lihat An Open Letter….dalam senarai Rujukan makalah ini) itu merangkumi kegiatan dalam KQ.

Dalam KQ pemodelan alam semesta yang mengambil kira perkahwinan Teori Kenisbian Am Einstein (TKnAE) atau ringkasnya Teori Einstein (TEn) dgn MQ yang dimulai oleh Hawking dan Penrose dalam tahun 1960-an itu. Kebanyakannya berhujah dengan angan-angan besar sahaja kerana dua teori ini masih belum dapat disatukan, malah masih saling tidak tekal. Namun inilah yang dilakukan oleh Hawking. Satu cara berangan-angan ini ialah membina model ganjatan vakum kerana mengikut MQ yang ada zarah-zarah subatom boleh muncul serta merta daripada vakum (vakum tetapi ada tenaga!). Sebelum berlakunya ganjatan vakum ini alam semesta ini berupa ruang kosong (tiada jirim). Tempoh berlakunya penciptaan jirim menerusi ganjatan vakum itu dinamai epok inflasi. Dalam epok inflasi ini, alam semesta berkembang lebih pantas daripada kelajuan cahaya. Berbezanya dengan model DB dahulu, model ini tiada permulaan pada “takat tajam” (tiada kesingularan awal itu), tetapi muncul menerusi ganjatan tanpa sebab drp vakum ruang latar belakang yang lebih luas. Model ini pun masih tidak memuaskan sehingga Hartle dan Hawking mencipta model baru lagi yang dipopularkan oleh Hawking menerusi buku bersejarah beliau itu (Hawking 1988/1994 dan Hartle & Hawking 1983). Dalam bukunya itu Hawking (1988/1994) mengakui bahawa beliau berusaha mewujudkan model alam semesta yang tiada mula kejadian alam ini supaya sekurang-kurangnya, kalaupun Tuhan ada, peranan-Nya tiada! Beliau Berjaya berbuat demikian dengan mengambil pengajaran daripada kaedah pengquantuman Feynman yang menganggap masa sebagai nombor kompleks. Dengan ini model alam semestanya tiada lagi “birai masa-ruang” (yang dahulunya masa sebagai nombor nyata mewujudkan “takat tajam” yang mewakili takat singular atau mulanya alam ini) yang memaksa “seseorang mengimbau Tuhan” itu. Namun model Hartle-Hawking ini tetap menerima banyak bangkangan daripada para ahli sains-falsafah-Kristian seperti Deltete & Guy (1995, 1997), Oppy (1997), Craig (1994,1997) dan Alston (1998, t.t.). Senarai penuhnya di Lampiran 7. Sarjana Islam pun patut menentang model alam Hartle-Hawking ini, mungkin dengan hujah-hujah yang berbeza lagi.

Satu lagi perkara yang Hawking mampu menimbulkan semula perbahasan lama tentang penciptaan alam semesta ialah isu “penciptaan daripada tiada apa-apa” atau istilah Latinnya yang dikekalkan dalam wacana bidang ini dalam bahasa Inggeris sekalipun, ex-nihilio. Dalam tradisi Islam, setelah berbahas panjang di kalangan sarjana Islam dahulu (para ahli kalam) secara jumhurnya bersetuju dengan pandangan bahawa alam semesta ini dijadikan la min syai’ (bukan daripada apa-apa pun) yang kemudiannya diterjemahkan oleh Barat ke dalam bahasa Latin sebagai ex nihilo atau Latin sepenuhnya, creatio ex nihilio (penciptaan drp kosong), dan dijadikan doktrin Kristian juga (Lihat Wolfshon 1976). Walaupun demikian, berbeza daripada ulama atau ahli falsafah Islam, TDB Hawking-Penrose ini pun tidak mendapat persetujuan semua ulama Kristian dan ahli falsafah Kristian. Craig (1979, 1985, 1991, 1994, 1996,1997) menjadi contoh ahli falsafah Kristian yang dipengaruhi oleh hujah-hujah mantik ahli Kalam (Craig 1985, 1991) yang membuktikan TDB Hawking-Penrose itu serasi dengan ex-nihilo, tetapi Morrison (t.t.) dan Smith (1997, 1998) menyangkalnya. Mereka tidak senang dengan TDB ini kerana adanya masa yang Tuhan tidak berfungsi, iaitu sebelum berlakunya DB itu. Mereka lebih suka alam yang ada selamanya dahulu lagi. Ini dibicarakan lagi kemudian. Model alam terjadi daripada DB dan mengembang begitu dipopularkan sehingga kebanyakan orang tidak sedar adanya model alternatif yang tidak kurang bagusnya seperti model alam statik yang disebut di atas itu, model mantap, dan model-model lain lagi yang dibentangkan hampir semua sudah dibicarakan dahulu yang setiap satunya boleh diquantumkan tetapi tetapi mewarisi sebahagaian besar daripada kelemahan dalam model-model klasik itu.

Mungkin sekali para sarjana yang menyokog TDB sebenarnya disebabkan oleh bukti secara cerapan. Siapa yang tidak percaya? Pemenang Hadiah Nobel, Weinberg pun percaya! Cerapan itu berasaskan teori berikut: Setelah pembentukan alam semesta melalui ledakan raksasa daripada DB itu, sisa sinaran yang ditinggalkan oleh ledakan ini haruslah ada. Selain itu, sinaran ini sepatutnya tersebar merata di segenap penjuru alam semesta. Bukti adanya sinaran ini, pada akhirnya, kononnya, ditemui pada tahun 1965 oleh dua orang sarjana yang tidak kurang besarnya (kerana mereka juga beroleh Hadiah Nobel 1978), bernama Arno Penziaz dan Robert Wilson. Kemudian pada tahun 1989, NASA mengirimkan satelit Cosmic Background Explorer [COBE] ke ruang angkasa untuk melakukan penyelidikan lagi tentang “sinaran latar kosmos” dan beberapa projek khusus NASA lagi seperti yang disebut dalam seksyen 3 dahulu yang telah pun menghasilkan pengiktirafan besar dunia sains Barat sehingga dua orang yang terlibat dengan projek ini Mather dan Smoot dianugerahi Hadiah Nobel Fizik 2006 itu. Ini tidaklah bermakna “berakhirnya sejarah kosmologi”. TDB-TAMbang tetap menerima kritikan demi kritikan sekarang dan masa akan dating kerana senarai kelemahan teori ini dalam seksyen 3 itu masih berlaku, walaupun dikatakan semakin lemah. Umpamanya satu daripada bukti penting bagi DB adalah jumlah hidrogen dan helium di ruang angkasa. Dalam banyak penyelidikan, diketahui konsentrasi hidrogen-helium di alam semesta bersesuaian dengan perhitungan teori konsentrasi hidrogen-helium sisa peninggalan peristiwa DB. Jika alam semesta tidak memiliki permulaan dan jika alam semesta ini telah ada sejak dulu kala, maka unsur hidrogen ini seharusnya telah habis sama sekali dan berubah menjadi helium. Semua ini jelas bukti-bukti yang diragui oleh sekumpulan ahli astronomi dan kosmologi UK yang membuat surat terbuka kepada komunitinya akan kepincangan pihak-pihak yang berkuasa yang masih mempertahankan TDB dan mencengkam pula para penteori dan teori-teori alternatifnya seperti yang telah diperkatakan sebelum ini.

Satu daripada sebabnya TDB itu dipopularkan Barat sedemikian rupa rasanya kerana adanya unsur TEv dan anti-teologi yang digemari mereka itu. Seorang ahli astrofizik Perancis dan terkenal dengan tulisan popularnya bernama Reeves (1984, 1991, 1998) berkata DB itu “melibatkan aspek metafizik yang boleh menyedapkan atau memualkan”, dan seorang lagi ahli fizik besar Barat bernama Isham (1988) berpendapat, hujah terbaik bagi DB menyokong teisme ialah betapa tidak senangnya sesetengah ahli fizik ateis terhadap teori ini. (Isham nampaknya sekategori dengan Hawking dalam hal hubungan sains dengan agama, suka mempersenda-sendakannya, oleh itu beliau beliau boleh dianggap, kalau bukan ateis pun, seorang apeduli agama). Ini masih tidak menyekat sarjana Kristian menentang TDB itu. Mereka ini lebih berkenan dengan teori alam mantap atau alam semesta berganjat yang kedua-duanya sudah pernah dimodelkan terlebih dahulu tanpa penerapan MQ (Shaharir 2004a). Sekarang dengan MQ, model alam semesta yang mantap atau alam semesta berganjat boleh dirasionalkan kemunasabahannya lagi menerusi teori penciptaaan dan penyirnaan yang sentiasa berlaku dalam alam atom itu. Namun segala kelemahan model-model itu tetap berlaku di sini juga.

4. ...Bersambung lagi dng judul "Tindakan Balas Sarjana Muslim ..."

No comments: