Tuesday, November 6, 2007

Teori Alternatif Barat kpd TDB

5. Teori Alternatif TDB


Mengikut sejarahnya teori alam semesta yang mengimplikasikan adanya TDB (Teori Deguman Besar) wujud setelah teori alam statik (alam semesta Einstein) dan teori alam semesta mantap tajaan Hoyle-Burbidge-Bondi) tersisih (kini ternyata buat sementara waktu sahaja). Teori alternatif alam semesta merujuk kepada teori yang lain drp TDB atau ringkasnya Teori Alternatif TDB. Oleh itu Teori Alternatif TDB bukan sahaja teori pasca-TDB tetapi apa jua teori alam semesta yang tidak mengimplikasikan adanya pengembangan terus menerus alam ini. Ini termasuklah teori-teori statik, mantap (yang telah disebut dahulu) dan pengubahsuaiannya seperti alam semesta quasi-mantap karya Hoyle, Burbidge dan Narlikar pada 1993. Model ini menjamin adanya minideguman, peristiwa mini-ciptaan, atau deguman kecil. Namun selepas cerapan terhadap berlakunya alam semesta memecut, pengubahsuaian selanjutnya dilakukan lagi hingga kini. Oleh itu kegiatan membina model alam semesta tetap berterusan hingga kini kerana semakin banyak fenomenon alam yang didapati tidak dapat diterangkan menerusi model alam semesta yang sedia ada; dan sebahagian lagi kerana perlunya model itu mengambil kira teori fizik yang baru lagi, iaitu teori atom atau mekanik quantum. Ini dibicarakan kemudian.


Golongan yang tidak bersetuju dengan TAMbang bergerak sejak 1972 lagi dengan kegiatan membina model alam semesta alternatif yang digelintari oleh Ezra Segal (meninggal 1998) di MIT, khususnya membina hujah-hujah untuk mengembalikan model alam statik tajaan Einstein (dengan pengubahsuaian yang sewajarnya, dengan mengambil kira Teori Quantum). Bagi Segal anjakan merah yg dicerap oleh Hubble 1929 itu bukannya kesan Doppler yang diterangkan menerusi alam mengembang itu tetapi beliau menawarkan teori penjelasan yang baru lagi yang boleh ditelaah drp bukunya itu (Segal 1992). Mengikut Baez drk (t.t) yang menulis balasungkawa Segal sambil memaparkan sumbangan-sumbangannya yang besar sepanjang hidupnya menyatakan kumpulan ahli kosmologi yang menyokong pandangan beliau ini semakin membesar yang percaya penjelasan terbaik terhadap cerapan Hubble itu ialah semacam lakuran kesan Doppler dengan teori Segal itu. Pandangan Segal tentang model alam semesta ini dapat ditelaah dalam bukunya 1992. pandangan Baez drk ini nampaknya terbukti lagi dengan adanya pengembalian kepada model statik dapat ditelaah pada makalah Daigneault & Sangalli (2001) dengan panjang-lebarnya itu.

Model alternatif dalam konteks astronomi dan kosmologi klasik (dalam TEn) telah dibicarakan dahulu dan yang diulangi sepintas lalu di sini pula dengan sedikit penambahan maklumatnya lagi sesuai dengan keperluan MQ. Model alternatif yang paling terkenal agaknya, kerana sudah lama ialah model alam semesta keadaan mantap atau lebih am lagi, kuasi-mantap yang banyak susasteranya bukan sahaja dalam bentuk makalah seperti oleh Narlikar (1999), tetapi juga buku seperti oleh Hoyle drk. (2000). Model lain yang hebat war-warnya kerana ciptaan sarjana di universiti hebat (Princeton dan Cambridge) ialah oleh Steinhart dan Turok (Steinhart 2003, Steinhart & Turok 2002, 2004). Yang lainnya yang ingin disebut di sini ialah karya sebelum 2000 iaitu Dart (1993) dan Lampton (1989) manakala karya yang baru-baru selepas ini ada di Lampiran 1 hingga 6.Contoh teori alternatif yang lain benar paradigmanya ialah karya sarjana teis Barat (Kristian) yang dikenali sebagai Teori Ciptaan (TC) dan jelmaan barunya TRBP. Perincian tentang gerakan mencari model alternatif kepada TDB dan TAMbang ini dibincangkan dengan terperincinya oleh Shaharir (2004a, 2006b) yang melibatkan bidang astronomi dan Teori Quantum sehingga mewujudkan bidang baru lagi yang dinamai Kosmologi Quantum (KQ) itu dan dipaparkan semula di sini dengan penambahan ulasan terhadapnya.


Yang hendak disebut di sini dahulu ialah betapanya adanya memorandum terbuka (disiarkan dalam majalah sains popular terkenal, New Scientist 2004) yang disebut dalam perkara 12 dalam senarai kelemahan TDB di atas itu (seksyen 3) menunjukkan adanya semacam konspirasi kepada sesiapa sahaja yang ingin membina teori yang bertentangan dengan TDB atau TAMbang yang terkenal ada hubungan yang intim dengan TEv itu. Dipercayai mereka ini memang berusaha melindungi TDB dan TAMbang kerana hubungan akrabnya teori-teori ini dengan TEv itu. Mungkin sudah sampai masanya ilmuwan Islam yang menyokong TDB atau TAMbang untuk berhenti melakukannya dan beralih kepada menggalakkan ahli astronomi atau kosmologi Muslim mencari model dan teori alternatifnya sebagaimana yang dilakukan oleh segolongan ilmuwan Barat itu, walaupun atas sebab yang berbeza. Ini penting sebab pada pandangan penulis ini, model alam semesta statik atau alam semesta mantap lebih menjanjikan keserasiannya dengan Islam. Model alam semesta statiklah atau model alam mantaplah rasanya yang berkemungkinan besar melahir model alam semesta yang mengimplikasikan alam semesta ini ada permulaan dan ada akhirnya untuk suatu masa yang tidak dapat ditentukan itu (teori malapetaka atau dwicabangan dan kekalutan stokastik) sekurang-kurangnya. Selagi Muslim bersikap pasif atau reaktif sahaja maka selama itulah Muslim terjajah dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam astronomi atau ilmu falak dan kosmologi.


Berikut ini di bicarakan teori alam semesta Kristian moden iaitu TC dan TRBP dahulu. Golongan sarjana TC digelar “Ciptais” atau “Creationists” muncul dalam tahun 1970-an dengan penubuhan Institute for Creation Reseach di AS. Golongan yang lebih baru lagi itu, sarjana Reka Bentuk Pintar (RBP) atau “Intelligent Design (I.D)” nampaknya lebih memberi dampak yang besar kepada perkembangan sains Barat amnya terutamanya mulai 1990-an (yang cukup banyak tulisannya). Serangan utama golongan ini ialah terhadap falsafah sains amnya dan khususnya Teori Evolusi Darwin/Darwinan (TED) dan TDB-TAMbang.


5.1. Teori Alam Semesta Kristian: Reka Bentuk Pintar


Model alternatif yang datang daripada pertimbangan yang berasaskan ajaran Kristian yang terkenal sebagai “Penciptaan” atau “Reka Bentuk Pintar” (RBP) yang telah dibicarakan dahulu dalam konteks teori klasik (TEn) masih sah berlaku dalam konteks KQ seperti yang dapat ditelaah dalam Pinschmidt (1986) itu; dan cabaran itu tidak akan hilang begitu sahaja semata-mata kerana pihak Vatican menegaskan yang RBP itu bukan sains seperti yang disebut sebelum ini.

Teori alam semesta Kristian pertama ialah ciptaan sarjananya pada Zaman Pertengahan atau Zaman Skolastik dahulu dengan model Dante yang telah disebut pada awal makalah ini. Kelemahan model ini dan kelemahan sarjana Kristian berbanding dengan sarjana Barat yang sekular, ateis, deis, agnosis atau apeduli agama yang tumbuh sejak zaman Galileo lagi menjadikan model alam semesta Kristian yang dapat menandingi model ateis dan sebagainya itu. Galileo adalah orang yang pertama di dunia ini yang menegaskan adanya dualisme dalam kebenaran, iaitu kebenaran sains dan kebenaran agama (Kristian) yang kini diwarisi oleh kebanyakan ahli sains yang beragama termasuk Muslim. Hanya dalam akhir abad ke-20 ini barulah muncul kumpulan sarjana Kristian yang mengubah keadaan ini. Ini ialah hasil kegiatan golongan sarjana yang sedang membina “Teori Reka Bentuk Pintar” (TRBP) yang bermula sekitar 1990-an di Seatle AS dengan penubuhan Center for Renewal Scientific and Culture (CRSC). Selain itu ada dua lagi organisasi yang bergiat dalam perkara yang sealiran dengan CRSC ini, selain daripada “Institute Creation” yang lebih awal daripada CRSC itu, iaitu IDEA (Intelligent Design an Evolution Awareness), dan IDURA (Intelligent Design Undergraduate Research Centre) di Texas. Sejak itu muncul sekumpulan ahli sains (yang terkenalnya Behe dan Dembski) tajaan CRSC yang menggegarkan komuniti ahli sains dan masyarakat AS dengan pemaparan bukti-bukti TRBP yang berlawaan dengan Teori Evolusi (TEv) atau teori-teori alam semesta yang serasi dengan TEv, khususnya TDB dan TAMbang itu. Behe (1998/2006) dan Behe drk.(2000) dan Dembski (1998, 2002, 2004), masingnya ahli biokimia dan ahli matematik, dianggap dua orang sarjana yang memberi hujah-hujah kukuhnya. Ada beberapa hujah pentingnya iaitu, perkara yang dinamai “kekompleksan tak terturunkan”, “pentaabiran reka bentuk” atau “kekompleksan terspsefikasi” dan “penaalaan halus pemalar-pemalar fizik”.

Mengikut Wikepedia di Internet, istilah Reka Bentuk Pintar (atau asalnya Intelligent Design) diwujudkan bagi menggantikan Ciptaisme (atau asalnya Creationism) yang diistiharkan oleh Supreme Court of the United States 1987 tidak boleh diajar di sekolah kerana bertentangan dengan perlembagaan AS (yang sekular atau apeduli agama). Malah sejak itu perkataan creation menjadi tabu di AS sehingga, mengikut ceritanya, dalam manuskrip asal buku Of Pandas and People oleh Davis & Kenyon (1989/1993), ada lebih seratus kali penggunaan perkataan creation dan terbitannya seperti "creationism" and "creation science" yang kemudiannya diganti dengan intelligent design sebelum buku itu diterbitkan pada 1989. Buku ini dianggap buku Reka Bentuk Pintar (RBP) yang pertama. Istilah ini dipopularkan oleh seorang sarjana perundangan di AS, Philip Johnson menerusi bukunya 1991/1993, Darwin on Trial, yang mengesyorkan supaya sains ditakrifkan semula supaya merangkumi ciptaan aditabii (=supertabii/supernatural). Beliau dianggap bapa pergerakan RBP.


Mengikut Wikepedia di Internet, Kekompleksan tak terturunkan ditakrifkan oleh Behe (1998/2006, yang disorot oleh Adi Setia 2006) sebagai “sistem tunggal yang komponennya terdiri daripada beberapa bahagian yang berinteraksi dng sepadan rapinya sehingga masing-masing memberi sumbangan sebab berfungsinya sistem itu, dan apabila satu daripada komponen itu ditiadakan maka sistem itu pun tidak berfungsi.” Behe memberi contoh sistem sebegini berlaku dalam flagellum bakterea E.coli, lata pembekuan darah, silia, dan sistem imun/mangli adaptif. Penentang Teori Evolusi (TEv) memberi contoh yang Pilihan Tabii itu tidak dapat mencipta sistem kompleks sebegini kerana fungsi yang terpilihkan (boleh pilih) ada hanya apabila semua komponen terbabit itu sedia terhimpun. Kekompleksan terspesifikasi dibangunkan oleh ahli matematik-falsafah-teologi William Dembski (1998, 2004). Beliau menyatakan apabila sesuatu menunjukkan kekompleksan terspesifikasi (iaitu kompleks dan terspesifikasi serentak), maka seseorang boleh mentaakulkan bahawa keadaan itu dihasilkan menerusi sebab kepintaran (i.i. direka bentuk oleh Tuhan) bukannya hasil proses tabii. Itulah sebabnya hujah ini juga dikenali sebagai “pentaaabiran reka bentuk”. Contoh yang diberinya ialah tentang huruf tunggal abjad dispesifikasikan tanpa kompleks; ayat yang panjang daripada huruf-huruf rambang adalah kompleks tetapi tidak terspesifikasi; puisi yang indah-indah ialah kompleks dan terspesifikasi. Begitulah juga katanya dengan benda-benda hidup terutamanya “pola-pola” jujukan molekul dalam DNA. Beliau meletakkan Kb [maklumat yg dispesifikasi kompleks berlaku secara tak semena-mena bertabii] kurang drp 1 per 10150. Hujah RBP daripada luar sains hayat ialah drp fizik khususnya kewujudan penalaan halus pemalar-pemalar semesta yang menjadikan keadaan jirim dan hayat seperti sekarang; dan ini tidak berlaku secara tak semena-mena mengikut nasib seperti yang dibayangkan dalam TEv (hayat atau alam semesta). Pemalar yg dimaksudkan itu termasuklah pemalar-pemalar fizik asasi, kekuatan nisbi daya-daya nukleusm keelektromagnetan, graviti antara zarah-zarah asasi, dan juga nisbah-nisbah jisim zarah-zarah berkenaan. Jika sebarang nilai ini berbeza sedikit pun, alam semesta ini menjadi begitu berbeza, dengan banyaklah unsur kimia dan ciri-ciri alam semesta ini seperti galaksi-galaksi itu menjadi mustahil terbentuk.

Sebelum ini para pemimpin atau pendokong pergerakan TRBP menyerang TDB berasaskan falsafah sahaja: mereka menganggap sains Barat bukan teis berasaskan Tabiisme/Naturalisme dan oleh itu ada batas-batas falsafah sekular bagi Tabiisme yang menjadi landasan TDB itu [Tabiisme ialah falsafah sains yang menegaskan semua fenomenon boleh dijelaskan dengan kaedah sains tanpa pembabitan aditabii yang termanifestasi dalam bentuk karamaaht dan sebagainya]. Pendokong TRBP menegaskan bahawa sains tidak sepatutnya dihadkan kpd Tabiisme dan tidak sepatutnya juga memaksa dokongan satu falsafah tabiis (naturalistik) yang tidak menerima apa jua penjelasan yang mengandungi sebab aditabii. Gol keseluruhan golongan pendokong TRB ialah untuk mengalahkan pandangan alam bendais/materialis yg diwakili oleh TEv dan menggantikannya dengan sains yang serasi dengan kepercayaan Kristian. Hujah-hujah ini seanalog atu serasi dengan yang diutarakan oleh sarjana atau penulis Muslim selama ini; dan oleh itu para sarjana Muslim patut mengartikulasikan lagi hujah-hujah daripada sarjana TRB itu mengikut perisa Islam pula.

Bagi pendokong TRBP, sains tabii dianggap ilmu yang menggunakan kaedah sains untuk mencipta pengetahuan a posteriori yang berasaskan cerapan sahaja (kadang-kadang disebut sains empirik). Pendokong TRBP mahu mengubah takrif sains ini dengan menggantikan “tabiisme tatakaedah” (“naturalisme metodologi”) daripada sains itu kepada “nyataisme teis” (“realisme teistik”) atau, mengikut pengkritik TRBP, “aditabiisme tatakaedah”/ ”supertabiisme tatakaedah” (“supernaturalisme metodologi”), yang maknanya kepercayaan pada transiden, matra/dimensi tidak tabii pada kenyataan (realiti/realitas) yg ditunjukkan oleh tuhan yang transiden dan bukan tabii itu. Pendokong TRBP berhujah bahawa penjelasan tabiis/naturalistik tidak berjaya menerangkan fenomenon tertentu tetapi penjelasan aditabii dapat memberi penjelasan yang simpel dan berintuisi bagi asal-usul hayat dan alam semesta menerusi “kekompleksan tak terturunkan” , “kekompleksan terspesifikasi” dan “penalaan halus pemalar fizik” itu.

Hujah-hujah ini menjadi senjata baru menyerang TEv dan sekutunya seperti TDB dan TAMbang itu. Sebelum ini karya-karya yang memberi hujah-hujah kefalsafahan dan kelemahan daya penjelasan dan peramalannya TEv dalam sains hayat dan geologi sahaja memang banyak (lihat umpamanya sorotan Shaharir 1995, Rematullah 1993, Osman Bakar 1987, yang menumpu kepada kontroversi matematiknya oleh Karlin (1979) dan Karlin & Lessard (2001), yang menumpukan kepada perspesktif Islam oleh Shaikh Abdul Mabud (1987, 1992), dan yang menumpu kpd buku-buku teks biologi sahaja oleh Wells 2002); tetapi yang barunya ialah yang dihubungkan dengan TDB-TAMbang seperti isu “penalaan halus” itu dan isu lain lagi yang dibangkitkan terutamanya oleh Behe dan Dembski yang telah disitasi sebelum ini. Senarai karya TRBP cukup banyak dan mencabar TDB-TAMbang dengan hebatnya (Lihat karya itu di Lampiran 6). Bagaimana hebatnya reaksi Barat terhadap TRBP ini dapat disaksikan daripada peristiwa-peristiwa berikut:

Peris0. Kemenangan pihak Kristian dalam pembicaraan mahkamah 1925 digambarkan oleh Holywood sebagai “pembicaraan Monyet” atau “mahkamah Kanggaru”.

Pris1. Pada 1987 lagi Mahkamah Agung AS telah memutuskan bahawa mengajar Ciptaisme di sekolah awam adalah bertentangan dengan perlembagaan AS; dan baru-baru ini pula pada 20 Disember 2005, mahkamah Daerah di Daerah Tengah Pennsylvania AS memutuskan (setelah pihak berkuasa pendidikan didakwa oleh sekumpulan pelajar sekolah) tidak bolehnya sekolah awam di daerah tersebut mengajar TRBP sekalipun di samping pengajaran TEv dan sebagainya.

Pris2. Penerbitan mereka yang membalas pandangan TRBP yang diwar-warkan daripada jaguh-jaguh evolusis seperti Dawkins (2004, 2005, 2006), Miller (2000) dan pengkritik TED asli yang terkenal Gould (dengan teori Evolusi ubah suai, teori keseimbangan berliang 1979 yang dapat dilihat dalam dua buah karyanya yang masyhur yang diulang cetak 2002 dan 2007) di samping adanya tekanan tidak rasmi pada penulisan TRBP atau anti-TEv sehingga ada makalah tentang sorotan TRBP sahaja pun mulanya diterima oleh sebuah jurnal tetapi kemudiannya menarik balik persetujuan menerbitkan makalah tersebut (Internet). Gould diletakkan oleh seorang pemuka TRBP yang dikenali umum, Dembski (2000) sebaris dengan Dawkins sebagai penentang TRBP dengan memetik pandangan Gould (1980) dan Pinnock (2001: 670) yang menyangkal peranan tuhan dalam kejadian alam biologi. Mengikut Sober (2007) Gould (1980) berhujah menetang TRBP dengan katanya “Jika pereka bentuk pintar bertanggungjawab pada panda, Dia memberi alat yg lebih berguna drp ibu jari-kontot yang ada pada panda itu untuk menyiat buluh bagi makanannya.” Penerbitan dalam majalah sains popular seperti Scientific American dan malah Physics Today begitu jelas memihak kepada penentangan TRBP (Lihat umpamanya Scientific American alaf ini: Julai 2007, Mac 2005, Julai 202, Jan 2001; dan Physics Today alaf ini: Feb 2007, Oct. 2006, April 2005, Sept 2005, Aug 2004, Nov 2003, Feb 2002, Sept. & Nov. 2002, Feb 2001). Contoh yang dilakukan oleh Scientific American menyiarkan tulisan Shermer (2006) menarik dicatatkan di sini lagi. Dalam makalah itu itu Shermer memetik jajak (pandangan umum, pol) yang dilakukan oleh Pusat Penyelidikan Pew 2005 AS (yang dilaporkan oleh Shermer 2006 dalam majalah sains popular, Scientific American) 70% Kristian Evangelis tidak percaya pada TED tetapi hanya sekitar 30% Protestan dan Katholik yang bersikap demikian; manakala 60% Republican ciptais dan hanya 11 % menerima TEv, sedangkan di kalangan Democrat hanya 29% ciptais dan 44% menerima TEv. Pandangan umum Harris memberi 63% liberal dan 37% konservatif percaya TEv. Shermer pun membuat kesimpulan bahawa agama dan politik menentukan pendirian seseorang terhadap TEv. Beliau seterusnya menggesa pembaca (rakyat AS atau umat Kristian) supaya menerima TEv kerana 6 sebab: Evolusi cocok benar dengan teologi yang bagus, ciptaisme adalah teologi yang buruk, evolusi menjelaskan dosa asli dan model Kristian tabii manusia, evolusi menjelaskan nilia-nilai keluarga/famili, evolusi memberi akaun rukun-rukun/presep-presep moral Kristian spesifik, dan evolusi menjelaskan ekonomi pasaran-bebas konservatif. Sementara itu majalah terkenal Time keluaran August 2005 menganggap TBRP menjadi isu besar dunia lalu menjadikan keluaran bulan tersebut sebagai pumpun/fokus utamanya tetapi jelas tidak menyorok pendiriannya untuk bersikap neutral malah nampak memihak kepada lawan TRBP. Buku-buku terbitan TRBP yang disenaraikan di Lampiran 6 itu pun tiada sebuah pun yg diterbitkan oleh penerbit buku ilmiah yang terkenal seperti Springer, Academic Press, Prentice Hall, Wiley, World Scientific, Williams and Wilkins, Hodder and Stoughton, Butterworth, OUP, CUP, dan sebagainya kecuali sebuah buku Dembski dan Ruse (2004) itu, tetapi sebaliknya yang berlaku pada buku yang menentang TRBP.

Pris3. Reaksi yang banyak drp persatuan sains di AS, Kanada dan Australia (sehingga di peringkat Akademi Sains Negara masing-masing: The Academy of Science USA, The Academy of Science of the Royal Society of Canada, dan The Australian Academy of Science mengisytiharkan betapa bukan sainsnya TRBP itu. Mengikut Wikipedia di internet, pada Oktober 2005 sebuah koalisi persatuan ahli sains dan guru sains yang mewakili lebih drp 70 ribu ahli sains Australia dan para guru sains mengeluarkan pernyataan bahawa TRBP bukannya sains dan sekaligus meminta semua sekolah di Australia tidak mengajar TRBP sebagai sains kerana “kegagalannya memenuhi semua sifat teori sains.”


Pris4. Para sekularis berjaya mendapat pendirian akhbar rasmi Vatican, L’Osservatore Romano, yang memetik pandangan ahli evolusi Italia, Facchini, dan juga pandangan seorang pembesar Vatican, Rev. George Coyne, Pengarah Jesuit Balai Cerap Vatican dan seorang ahli astronomi yang agak disegani, yang kedua-duanya berpendapat RBP bukannya sains. Ini kemenangan sekularis terhadap musuhnya agamawan, walaupun pendirian ini dilaporkan bertentangan dengan pandangan Papus Benedict XVI sendiri dalam pernyataannya pada akhir tahun 2005 (yang dilaporkan oleh Associated Press 18 Nov 2005 & 19 January 2006 dalam Internet 1). Pendirian Papus Benedict ini sealiran dengan Presiden Bush yang dilaporkan oleh Washington Post 3 August 2005 yang berpendapat RBP patut diajar di sekolah sebagai alternatif kepada teori sains lain.

Pris5. Mengikut Wikepedia di Internet, dalam 2005-2006 penentang TRBP mendapatkan lebih 10,000 gerejawan menanda-tangani sebuah memorandum berjudul Clergy Letter Project (Projek Warkah Gerejawan).

Pris6. Mengikut Wikepedia juga, penentang TRBP juga mendapat khidmat para ahli sains masyhur yang dianggap sebagai penganut Kristian yang kuat seperti ahli astronomi George Coyne (dengan karyanya 2005, 2006, 2007 yang selalu dipetik oleh pihak lawan TRBP) tetapi menjadi penentang kuat TRBP. Pada September 2005, para penentang TRBP berjaya mengumpul 38 orang pemenang Hadiah Nobel yang mengeluarkan pernyataan bersama bahawa “TRBP tidak bersifat sains secara asasinya, tidak boleh diuji sebagai teori sains kerana kesimpulan utamanya berasaskan pada kepercayaan pada intervensi agen aditabii/supertabii”.

Pris7. Sambutan TRBP di negara-negara Eropah agak berbeza sedikit daripada yang di AS tetapi natijahnya tetap sama, iaitu komuniti sains sekular dan sekutunya tidak senang dengan TRBP yang nampaknya sedang mendapat momentum baru. Contohnya, mengikut Wikepedia di internet, apabila Jabatan Pendidikan dan Kemahiran UK mendapat tahu ada 59 buah sekolah awam dan sekolah agama di UK memiliki DVD yang diedarkan oleh kumpulan bernama Truth in Science yang diterbitkan oleh institusi yang ada hubungan dengan institut yang mengembangkan TRBP di AS, maka Jabatan tersebut mengeluarkan kenyataan rasminya menegaskan tiadanya Ciptaisme atau TRBP yang diajar sebagai satu subjek di sekolah, dan kedua-dua istilah itu tidak juga disebut dalam kurikulum sekolah. Kemudian Jabatan ini menyatakan TRBP tidak diiktiraf sebagai teori sains; dan oleh itu teori itu tidak dimasukkan ke dalam kurikulum sains. Namun, pada masa yang sama Jabatan itu menyatakan juga bahawa TRBP boleh dijelajahi dalam pendidikan agama sebagai sebahagian drp usaha membangunkan kefahaman kepercayaan-kepercayaan yang berbeza. Di Australia, keadaannya lebih kurang sama dengan di UK. Entah bagaimana latar belakangnya, Menteri Pendidikannya, Brendan Nelson 2005 membangkitkan persoalan perlu-tidaknya TRBP diajar dalam sains sekolah lalu beliau mendapat bangkangan daripada sebahagian rakyat awam Australia; dengan cepat pula beliau menjawab bahawa tempat yang sesuai subjek ini didedahkan, jika mahu diajar, ialah dalam kelas agama dan falsafah. Rancangan Menteri Pendidikan Belanda , Maria van der Hoevan 2005 untuk memulakan perbahasan akademik tentang TRBP telah menimbulkan perpecahan awam yang parah di negara tersebut. Selepas pilihan raya Belanda 2007, beliau diganti oleh Ronald Plasterk, seorang ahli genetik molekul, yang terkenal dengan ateis yang kuat dan sekaligus penentang TRBP. Beliau mendapat sokongan daripada Kardinal Katolik Roma, Christoph Schoenborn, walaupun yang lain kuat menentangnya.

Peris 8. Pemecatan beberapa orang sarjana yg menyokong TRBP, atau pun menentang TRB di tempat yang tidak sesuai: Pemecatan jawatan seorang profesor sebuah Kerusi di Jabatan Pendidikan di Kansas Univ. AS pada 2005 kerana pendiriannya terhadap TRBP dan mahu memperkenalkan kursus yang mengandungi TRBP. Pemecatan Rev. Prof. Coyne sebagai Pengarah Pusat Pencerapan Astronomi di Vatican kerana pendiriannya menetang TRBP dan menyokong kuat TED yang bertentangan dengan pendirian Papus sekarang.
Di AS, kontroversi TRBP sejak 1980-an lagi berkisar pada tiga isu:

Bolehkah TRB dianggap sains? Jika TRB memang sains adakah dalil yg menyokongnya dan penjelasan yg berkaitannya tentang sejarah hayat di muka bumi ini?, dan jika jawabanya negatif kpd kedua-dua isu di atas, adakah pengajarannya wajar dan mematuhi perundangan dalam pendidikan awam khususnya dalam kurikulum sains?

Mengikut Wikepedia di Internet, para penentang TRBP menyenaraikan sifat-sifat teori yang berikut yang mesti dipenuhi sebahagian besarnya supaya teori itu bertaraf sains untuk menjadi asas penilaiannya terhadap kesainsan TRBP:

STS1. Tekal secara dalaman dan luaran
STS2. memenuhi prinsip parsimoni atau pisau cukur Occam , iaitu simpel.
STS3. Berguna, iaitu berdaya perihalan, penjelasan dan peramalan
STS4. Terujikan secara empirik dan terpalsukan.
STS5. Berasaskan banyak cerapan biasanya dalam bentuk ujikaji berulang dan terkawal
STS6. Terbetulkan dan dinamik, iaitu perubahan dilakukan sesuai dengan data baru ditemui)
STS7. Progresif, iaitu mencapai semua perkara yang dicapai oleh teori sebelumnya dan ada pula yang baru.
STS8. Kesementaraan, iaitu menerima hakikat teori itu tidak bertaraf pasti dan mungkin perlu diganti lagi dengan yang baru

Para penentang TRBP berhujah bahawa TRBP tidak memenuhi hampir semua sifat di atas. Inilah yang digunakan oleh hampir semua pihak yang tidak bersetuju dengan TRBP yang dipaparkan natijahnya dalam Pris1-Pris8 di atas. Jelas STS1-STS8 itu bertentangan dengan tabii sains yang tidak normal (mengikut istilah Kuhn) seperti TRBP itu.

Mengikut Wikepedia di internet juga, pengkritik TRBP juga mengatakan teori itu tidak memenuhi kriterium “dalil sains” (”keterangan sains”) yang digunakan oleh kebanyakan mahkamah AS, yang dikenali sebagai Piawai Daubert. Piawai ini menentukan dalil (keterangan) yang boleh dipertimbang sebagai dalil sains atau tidaknya mengikut kriterium berikut:

KD1. Landasan teori bagi kaedah-kaedah mestilah menghasilkan ramalan yang terujikan menerusi cara yang membolehkan teori berkenaan itu terpalsukan
KD2. Kaedah-kaedah itu lebih dikenani lagi jika diterbitkan dalam jurnal yang diresensi/disorot oleh rakan sepakaran
KD3. Perlulah ada kadar ralat yang diketahui yang boleh dipakai untuk menilai hasil-hasilnya.
KD4. Kaedah-kedah sepatutnya diterima umum dalam komuniti ahli sains yang berkenaan.

Jelas juga KD1-KD4 itu sesuai untuk sains normal sahaja, dan oleh itu tidak hairanlah tidak berlaku pada TRBP. Dalam membuat keputusan pembicaraan kes patut-tidaknya TRBP diajar di sekolah daerah Dover AS pada 20 Disember 2005, hakim berkenaan mengatakan “Kami membuat kesimpulan bahawa TRBP bukannya sains, dan lebih drp itu lagi TRBP tidak boleh dipisahkan daripada ciptaisnya, dan oleh yang demikian berbau agama, dan anteseden”.

Mengikut Wikepedia di Internet, Ciptaisme mendapat tempat politik yang besar di negara-negara Muslim dan sarjananya ada yang berkongsi dengan Institute for Creation Research di AS. Ini tidaklah begitu benar, sekurang-kurang tidak berlaku di negara-negara Muslim di Asia Tenggara ini. Pandangannya bahawa TRBP belum mendapat perhatian para sarjana dari negara Muslim juga tidak benar. Teori ini selalu disebut oleh sarjana-sarjana Muslim di forum-forum yang membicarakan “pengIslaman ilmu” tetapi benarlah tiada yang melakukan hubungan akademik dengan kumpulan TRBP itu. Ini disebabkan kegiatan “pengIslaman ilmu” bukan sekadar mengkritik ilmu-ilmu Barat semasa yang tidak berkait dengan agama (Islam terutamanya) seperti yang dilakukan oleh golongan ciptais dan penyumbang/penyokong TRBP di Barat itu, tetapi memperbaiki atau membina semula ilmu yang dikritik itu berasaskan pada sistem nilai Islam. Kumpulan ciptais dan RBP tidak melakukan demikian.

5.2. Lihat sambungannya nanti...

No comments: